ประชุมโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR)

กิจกรรม : เวทีสรุปการดำเนินงานโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR5)
วันที่จัดกิจกรรม : 25-26 เมษายน 2562
สถานที่ : ห้องประชุมดอกแก้ว โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดส์ รีสอร์ท
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี มูลนิธิสุขภาพภาคใต้

มูลนิธิสุขภาพภาคใต้ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป
เพื่อจ้างเป็นพนักงานมูลนิธิสุขภาพภาคใต้ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้

  • รายละเอียดเพิ่มเติม || อ่านต่อ
  • ใบสมัคร || Download