มหกรรม DHS

งานสร้างสุขภาคใต้ #10
รายละเอียด การประชุมวิชาการระดับชาติ “สู่สุขภาวะที่ยั่งยืน กับการขับเคลื่อนไร้ขีดจำกัด”
ห้องย่อยประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพ:
เขตสุขภาพเพื่อประชาชน/DHS-พชอ./กองทุนสุขภาพตำบล
วันที่ 28-30 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

  • กำหนดการ .PDF (ปรับปรุง 16/2/2561)
  • ใบสมัคร .DOCX .PDF
  • มหกรรมปฐมภูมิ ปี 2561
    วันที่ 22-23 มกราคม 2561 ณ โรงแรม ลีการ์เด้นส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

  • กำหนดการ .PDF
  • หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน สำหรับผู้ประสานงานจังหวัด .PDF
  • Tags: