ประชุมโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR)

กิจกรรม : เวทีสรุปการดำเนินงานโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR5)
วันที่จัดกิจกรรม : 25-26 เมษายน 2562
สถานที่ : ห้องประชุมดอกแก้ว โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดส์ รีสอร์ท
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา