fair

มหกรรม DHS

มหกรรมปฐมภูมิ ปี 2562

ระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2562 ณ โรงแรม ลีการ์เด้นส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

  • แบบตอบรับ .DOCX .PDF
    (สามารถแบบตอบรับทางอีเมล์ dhssouth@gmail.com ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562)

  • งานสร้างสุขภาคใต้ #11