เปิดประตูความรู้ชายแดนใต้

40 ความดีที่อยากให้ปฏิบัติในเดือนรอมฎอน

“...หนังสือที่ให้ความรู้เพื่อให้ผู้ศรัทธาในศาสนา...

คู่มือรอมฎอน

“…หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของเดือ...

ไข่นุ้ยกับแพะน้อยในวันฮารีรายอ

“...นิทานเล่มนี้เป็นหนึ่งในนิทาน 12 เรื่อง ท...

อิสลามกับวันอีด โดย อุษมาน อิดรีส, 2549

“...หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายถึงวันอีด ตั้งแต่...

ชุมชนบนกองเพลิง เรียนรู้ภาคประชาสังคม ชุด “เสียงเพรียกเพื่อสันติภาพ

“... หนังสือ “ชุมชนบนกองเพลิง” รวบรวมบันทึกเหตุก...

ฝนกลางไฟ พลังชีวิต พลังใจ ห้าสิบเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้

"...หนังสือเล่มนี้รวบรวมเรื่องราวจากประสบก...

ฐานะของสตรีใต้ร่มเงาอิสลาม

"...หนังสือที่นำเสนอข้อมูลจากงานศึกษาทางวิ...

ทางเลือกกลางไฟใต้ : เราจะอยู่ร่วมกันอย่างไร

"...เอกสารสรุปประเด็นเชิงนโยบายชิ้นนี้ทำหน...

เสียงท้าทายจากกัมปง

”ท่ามกลางความท้าทาย กดดัน นานัปการอันเกิดจ...

อิสลาม ความรัก?

“…การได้รู้จักความรักในแง่มุมที่องค์อัลลอฮ...

แต่งก่อนจีบ

“…เรื่องราวของความรักที่สะท้อนผ่านเรื่องเล...

ลีลาปาเต๊ะ พลังผู้:พลังชุมชน

"…คือตำราจาก “โรงเรียนชาวบ้าน” ที่สร้างขึ้นจาก...

ศวชต.เยียวยากลัยสู่สังคม

"...แต่ท่ามกลางความทุกข์ประดุจตกนรกทั้งเป็...


E-Book

1.  ๒๑๒ ปีเมืองยะลา          อ่านเอกสาร
2.  ADMIRAL ZHENG HE (ค.ศ.1371-1433)
     The Great Muslim Envoy of China
         อ่านเอกสาร
3.  ISLAMIC CEMETERIES IN PATANI          อ่านเอกสาร
4.  ISLAN DENOUNCES TERRORISM          อ่านเอกสาร
5.  TAJ MAHAL Agra
     Fathepur Sikri Incredible Symbol of Beauty
         อ่านเอกสาร
6.  THE COMPLETE INTERNATIONAL JEW          อ่านเอกสาร
7.  The Islamic World          อ่านเอกสาร
8.  The Muslim Scientists          อ่านเอกสาร
9.  THE PROPHET MUHAMMAD          อ่านเอกสาร
10.  กลุ่มชาติพันธุ์: ชาวไทยมุสลิม          อ่านเอกสาร
11.  กะเทาะสนิมกริช แลวิถีชีวิตชาวใต้ตอนล่าง          อ่านเอกสาร
12.  การต่อต้านนโยบายรัฐบาลในสี่จังหวัดภาคใต้ของ
       ประเทศไทยโดยการนำของ
       หะยีสุหลง อับดุลกาเดร์
         อ่านเอกสาร
13.  การศรัทธาในพระเจ้า          อ่านเอกสาร
14.  กูเฮง....เผาโรงเรียน คดีประวัติศาสตร์
       แบบอย่างการต่อสู้อันชอบธรรม
         อ่านเอกสาร
15.  ขจก. พูโล องค์การแบ่งแยกดินแดน
       แห่งสาธารณรัฐปัตตานี
         อ่านเอกสาร
16.  คัมภีร์เขียว          อ่านเอกสาร
17.  ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมลายู
       ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
         อ่านเอกสาร
18.  งานวิจัย ประวัติศาสตร์บ้านครัว
       และการต่อต้านทางด่วนซีดีโรดของชาวชุมชน
         อ่านเอกสาร
19.  จดหมายระยะทางไปตรวจราชการแหลมมลายู
       ร.ศ. ๑๒๑
         อ่านเอกสาร
20.  จาการ์ตายามสนธยา          อ่านเอกสาร
21.  จุฬาราชมนตรี ต่วน สุวรรณศาสน
       และความเป็นมาของตำแหน่งจุฬาราชมนตรี
         อ่านเอกสาร
22.  เฉกฮะหมัด ฉบับของพระยาโกมารกุลมนตรี          อ่านเอกสาร
23.  ดินแดนไทยในแหลมทอง (แหลมมลายู)          อ่านเอกสาร
24.  ดับไฟใต้ด้วยจิตวิวัฒน์และพลังแห่งทางสายกลาง          อ่านเอกสาร
25.  ตำรา ล่ามภาษามะลายู          อ่านเอกสาร
26.  ไทยกับโลกมุสลิม          อ่านเอกสาร
27.  นี่แหละมุสลิม          อ่านเอกสาร
28.  นโยบายการปกครองของรัฐบาลต่อชาวมุสลิม
       ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2475 - 2516)
         อ่านเอกสาร
29.  บทกวีจากคุก          อ่านเอกสาร
30.  วิเคราะห์ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลไทยกับมุสลิม
       ในประเทศไทย: กรณีศึกษากลุ่มมุสลิมในเขต
       จังหวัดชายแดนภาคใต้
         อ่านเอกสาร
31.  ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาค จังหวัดปัตตานี          อ่านเอกสาร
32.  ประวัติศาสตร์มาเลเซีย          อ่านเอกสาร
33.  ประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรมลายูปะตานี          อ่านเอกสาร
34.  ประวัติศาสตร์อินโดนีเซีย          อ่านเอกสาร
35.  ปัญหาความขัดแย้งในสี่จังหวัดภาคใต้          อ่านเอกสาร
36.  ปัตตานีในอดีต          อ่านเอกสาร
37.  ปาตานี ดารุสสลาม          อ่านเอกสาร
38.  ปุนภพแห่งเอเชีย          อ่านเอกสาร
38.  ผลงานพัฒนาภาคใต้          อ่านเอกสาร
40.  ผ่าโลกมุสลิม รัฐกับการจัดการความขัดแย้งในสังคม
       ซาอุดีอาระเบีย อิหร่าน และอินโดนีเซีย
         อ่านเอกสาร
41.  พระนาบีมูฮำหมัด (ซ.ล.)          อ่านเอกสาร
42.พระราชหัตถเลขา ในราชกาลที่ ๕          อ่านเอกสาร
43.  หนังสือที่ระลึก "ปิยมหาราชานุสรณ์" พุทธศักราช ๒๕๕๐          อ่านเอกสาร
44.  ภาคใต้ : ของไทยหรือมาเลเซีย?
       (ความร่วมมือทางทหารระหว่างไทย-มาเลเซีย)
         อ่านเอกสาร
45.  มุสลิมผู้นำ ปฐมจุฬาราชมนตรี          อ่านเอกสาร
46.  มัสญิดบ้านตะโละมาเนาะ          อ่านเอกสาร
47.  มัสยิดกลางของประชาชนชาวไทยภาคใต้          อ่านเอกสาร
48.  มาเลเซีย เอกภาพกับการศึกษา          อ่านเอกสาร
49.  มุสลิมกับความมั่นคงของรัฐ ฟิลิปปินส์ จีน
       อินเดีย สิงคโปร์ รัสเซีย สเปน
       ปากีสถาน มาเลเซีย อินโดนีเซีย ตุรกี
         อ่านเอกสาร
50.  มุสลิมในประเทศไทย          อ่านเอกสาร
51.  โมกุล          อ่านเอกสาร
52.  ยะวา-ชวาในบางกอก          อ่านเอกสาร
53.  เรียนพูดภาษามลายู แห่งชายแดนไทย          อ่านเอกสาร
54.  เรื่อง เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้          อ่านเอกสาร
55.  ลังกาสุกะ ปาตานี ดารุสสลาม          อ่านเอกสาร
56.  ศาสนาอิสลาม          อ่านเอกสาร
57.  ศาสนาและวัฒนธรรมไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้          อ่านเอกสาร
58.  สมุดคู่มือ ภาษามะลายู          อ่านเอกสาร
59.  สรุปรายงานวิจัย ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม
       และวัฒนธรรมของโลกมุสลิมและโอกาสของประเทศไทย
         อ่านเอกสาร
60.  สัจธรรมแห่งอิสลาม          อ่านเอกสาร
61.  สงครามยึดครองตะวันออกกลาง
       กับจุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์
         อ่านเอกสาร
62.  สถานการณ์ไฟสุมขอน ภาคใต้ตอนล่าง          อ่านเอกสาร
63.  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร
       เสร็จเยือยอิหร่าน
         อ่านเอกสาร
64.  สายสัมพันธ์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาปาเลสไตน์          อ่านเอกสาร
65.  หนังสือคำพูด 7 ภาษา          อ่านเอกสาร
66.  หนังสือวิชาการ ฉบับสมานฉันท์          อ่านเอกสาร
67.  อดีตและอนาคตของอะเจห์          อ่านเอกสาร
68.  อิสลามกับชาวไทยมุสลิม          อ่านเอกสาร
69.  อิสลามธรรมนูญแห่งชีวิต          อ่านเอกสาร
70.  อิสลามศาสนาแห่งมนุษยชาติ          อ่านเอกสาร
71.  อิสลามศาสนาแห่งสันติภาพ          อ่านเอกสาร
72.  อิกบาล กวีเอกแห่งบูรพาทิศ          อ่านเอกสาร
73.  อิสลาม วิถีแห่งสันติภาพ          อ่านเอกสาร
74.  อิสลามกับการเดินทางในอวกาศ          อ่านเอกสาร


 

Social Network


find us on facebook
  find us on twitter    find us on gotoknow  

K4DS Search


ภาคีเครือข่าย