เปิดประตูความรู้ชายแดนใต้

40 ความดีที่อยากให้ปฏิบัติในเดือนรอมฎอน

“...หนังสือที่ให้ความรู้เพื่อให้ผู้ศรัทธาในศาสนา...

คู่มือรอมฎอน

“…หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของเดือ...

ไข่นุ้ยกับแพะน้อยในวันฮารีรายอ

“...นิทานเล่มนี้เป็นหนึ่งในนิทาน 12 เรื่อง ท...

อิสลามกับวันอีด โดย อุษมาน อิดรีส, 2549

“...หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายถึงวันอีด ตั้งแต่...

ชุมชนบนกองเพลิง เรียนรู้ภาคประชาสังคม ชุด “เสียงเพรียกเพื่อสันติภาพ

“... หนังสือ “ชุมชนบนกองเพลิง” รวบรวมบันทึกเหตุก...

ฝนกลางไฟ พลังชีวิต พลังใจ ห้าสิบเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้

"...หนังสือเล่มนี้รวบรวมเรื่องราวจากประสบก...

ฐานะของสตรีใต้ร่มเงาอิสลาม

"...หนังสือที่นำเสนอข้อมูลจากงานศึกษาทางวิ...

ทางเลือกกลางไฟใต้ : เราจะอยู่ร่วมกันอย่างไร

"...เอกสารสรุปประเด็นเชิงนโยบายชิ้นนี้ทำหน...

เสียงท้าทายจากกัมปง

”ท่ามกลางความท้าทาย กดดัน นานัปการอันเกิดจ...

อิสลาม ความรัก?

“…การได้รู้จักความรักในแง่มุมที่องค์อัลลอฮ...

แต่งก่อนจีบ

“…เรื่องราวของความรักที่สะท้อนผ่านเรื่องเล...

ลีลาปาเต๊ะ พลังผู้:พลังชุมชน

"…คือตำราจาก “โรงเรียนชาวบ้าน” ที่สร้างขึ้นจาก...

ศวชต.เยียวยากลัยสู่สังคม

"...แต่ท่ามกลางความทุกข์ประดุจตกนรกทั้งเป็...

K4DS Post ฉบับ เดือนพศจิกายน 2556

K4DS Post ฉบับพฤศจิกายน ขอหยิบยกเรื่องราวว่าด้วยกระบวนการสันติภาพของผู้หญิง เนื่องในวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล ซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปีเพื่อให้ทุกท่านได้ระลึกถึงอีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญของ“ผู้หญิง” อ้นเป็นอีกหนึ่งพลังสันติภาพเพื่อยุติความรุนแรงในชายแดนใต้

พลังผู้หญิงร่วมสร้างและตามหาสันติภาพ

 

เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ร่วมกับ มูลนิธิเอเชีย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ม.อ. และกลุ่มเอฟที มีเดีย ร่วมกันจัดงาน “ร่วมสร้างและ ตามหาสันติภาพ” ในงานเปิดตัวรายการวิทยุ เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ “We Voice ตามหาสันติภาพ” เป็นปีที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เกิดความตื่นตัวและสร้างโอกาสให้เกิดการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ฮาลาลให้เป็นที่รู้จัก ทั้งภายในและต่างประเทศ กระตุ้นให้เกิดการสร้างและขยายงานที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ชายแดนใต้ให้เชื่อมโยงกับประเทศมุสลิมในภูมิภาคอื่น เพื่อผลักดันให้เกิดการประสานงาน ระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดชายแดนใต้และประเทศ และเพื่อส่งเสริมยกระดับความสามารถและสร้างโอกาสให้ผู้ผลิตฮาลาลไทยไปสู่ตลาดโลก วิทยาเขตปัตตานี โดยทางเครือข่ายฯได้หนุนเสริมพลังผู้หญิงธรรมดาที่มีจิตอาสาในพื้นที่มา เรียนรู้จนสามารถจัดรายการวิทยุได้พัฒนาจากการเล่าเรื่องของตนเองมาสู่การนำเสนอเรื่องราว ของเพื่อนในชุมชนเพื่อสะท้อนเรื่องราวและความรู้สึกของผู้คนทั้งพุทธและมุสลิม ด้วยความเป็นเจ้าของพื้นที่ร่วมกันเป็นการนำเสียงเงียบที่ไม่มีใครได้ยิน มาบอกเล่าให้สังคมได้รับรู้ ผ่าน 15 คลื่นวิทยุในพื้นที่ชายแดนใต้

ดูรายละเอียดที่

http://www.publicpostonline.com/2013/main/content.php?page=sub&category=8&id=443

K4DS เปิดประตูความรู้ชายแดนใต้

พลังสันติภาพผู้หญิงสามจังหวัดชายแดนใต้ From Peace to Power บรรณาธิการ

โดย จิระนันท์ พิตรปรีชา 2556.


“...เป็นสมุดภาพที่ถูกบันทึกและจัดทำขึ้นจากความตั้งใจที่จะสื่อสารให้สาธารณชน คนชั้นกลาง และคนรุ่นใหม่ ได้เข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนใต้ โดยผ่านมุมมองที่เป็นการสื่อสารในลักษณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าเหตุการณ์ด้วยภาพ โปสการ์ด การจัดแสดงนิทรรศการ การแสดงความคิดเห็นผ่านสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรณรงค์เผยแพร่ความคิดเรื่องพลังผู้หญิง พลังสันติภาพเพื่อยุติความรุนแรง สู่สาธารณะได้...”

อ่านเอกสารฉบับเต็มได้ที่ คลิ๊กที่นี่

เสียงของความหวัง เรื่องเล่าผู้หญิง เพื่อกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้

โดย เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคม บรรณาธิการโดย ฐิตินบ โกมลนิมิ, 2555


"…หนังสือว่าด้วยเรื่องเล่าของผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงจากความไม่สงบในชายแดนใต้จากการที่ครอบครัวหรือคนที่รักสูญเสียชีวิตหรือไร้อิสรภาพ เป็นเสียงเงียบที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์อันน่าสะพรึงกลัวสำหรับใครก็ตามที่ตกอยู่ในสภาวะเช่นนั้น ในขณะเดียวกันก็เป็นเสียงแห่งความหวังอันแท้จริงของสันติภาพในชายแดนใต้ที่สังคมไทยควรรับฟัง... ”

อ่านเอกสารฉบับเต็มได้ที่ คลิ๊กที่นี่


 

Social Network


find us on facebook
  find us on twitter    find us on gotoknow  

K4DS Search


ภาคีเครือข่าย