เปิดประตูความรู้ชายแดนใต้

40 ความดีที่อยากให้ปฏิบัติในเดือนรอมฎอน

“...หนังสือที่ให้ความรู้เพื่อให้ผู้ศรัทธาในศาสนา...

คู่มือรอมฎอน

“…หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของเดือ...

ไข่นุ้ยกับแพะน้อยในวันฮารีรายอ

“...นิทานเล่มนี้เป็นหนึ่งในนิทาน 12 เรื่อง ท...

อิสลามกับวันอีด โดย อุษมาน อิดรีส, 2549

“...หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายถึงวันอีด ตั้งแต่...

ชุมชนบนกองเพลิง เรียนรู้ภาคประชาสังคม ชุด “เสียงเพรียกเพื่อสันติภาพ

“... หนังสือ “ชุมชนบนกองเพลิง” รวบรวมบันทึกเหตุก...

ฝนกลางไฟ พลังชีวิต พลังใจ ห้าสิบเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้

"...หนังสือเล่มนี้รวบรวมเรื่องราวจากประสบก...

ฐานะของสตรีใต้ร่มเงาอิสลาม

"...หนังสือที่นำเสนอข้อมูลจากงานศึกษาทางวิ...

ทางเลือกกลางไฟใต้ : เราจะอยู่ร่วมกันอย่างไร

"...เอกสารสรุปประเด็นเชิงนโยบายชิ้นนี้ทำหน...

เสียงท้าทายจากกัมปง

”ท่ามกลางความท้าทาย กดดัน นานัปการอันเกิดจ...

อิสลาม ความรัก?

“…การได้รู้จักความรักในแง่มุมที่องค์อัลลอฮ...

แต่งก่อนจีบ

“…เรื่องราวของความรักที่สะท้อนผ่านเรื่องเล...

ลีลาปาเต๊ะ พลังผู้:พลังชุมชน

"…คือตำราจาก “โรงเรียนชาวบ้าน” ที่สร้างขึ้นจาก...

ศวชต.เยียวยากลัยสู่สังคม

"...แต่ท่ามกลางความทุกข์ประดุจตกนรกทั้งเป็...

K4DS Post ฉบับเดือน ธันวาคม 2556

ท่ามกลางความขัดแย้งที่กำลังเผชิญหน้าและเงาของความรุนแรงที่ทอดทับอยู่ในหลายพื้นที่ในประเทศ K4DS Post ฉบับธันวาคม นำเสนอเรื่องราวว่าด้วยกระบวนการสันติวิธีในระหว่างเส้นทางสู่สันติภาพจากตัวอย่างทั้งในและต่างประเทศเพื่อช่วยขับเคลื่อนพลังแห่งสันติและสติให้เกิดความสงบและสยบความรุนแรงเพื่อก้าวข้ามความขัดแย้งและหาทางออกให้กับปัญหาไปด้วยกัน

Workshop การค้นหาข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้จังหวัดชายแดนใต้ด้วย K4DS Search

K4DS ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบสารสนเทศ K4DS Search" ในวันที่ 7 พ.ย. 2556 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา โดยการอบรมครั้งนี้ ได้รับความสนใจจาก อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา เข้าอบรมเทคนิคการใช้ K4DS Search ในการค้นหาข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนใต้จากฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประกอบ การศึกษาค้นคว้าวิจัย สนับสนุนการทำงานเชิงพัฒนาและแก้ไขปัญหา รวมทั้งการเผยแพร่ขยายผล สู่ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป


K4DS เปิดประตูความรู้ชายแดนใต้

กระบวนการสันติภาพปาตานีในบริบทของอาเซียน บรรณาธิการโดย รอมฎอน ปันจอร์, 2556.


"…เราจะหยุดฆ่ากันได้จริงหรือไม่ เราจะได้รับความยุติธรรมหรือไม่ เราจะมีความเป็นตัวของตัวเองหรือไม่ เราจะไปสู่จุดที่เรียกว่า ‘สันติภาพ’ ได้จริงๆ หรือเปล่า? คำตอบไม่ได้อยู่ที่ปลายทาง แต่อยู่ที่ระหว่างทาง อยู่ที่ว่าในตอนนี้พวกเรา (ซึ่งรวมทั้งคุณด้วย) กำลังทำอะไรกันบ้าง... ...ถึงเวลาแล้วที่ต้องเปิดให้คนที่เห็นต่างกันได้มานั่งถกเถียงกับเรา ความขัดแย้งย่อมจะมีขึ้นอย่างแน่นอน แต่เราจะมองเห็นมุมมองใหม่ๆ เข้าใจสถานการณ์ที่เป็นจริงมากขึ้น และสร้างความร่วมมือใหม่ๆ ที่อาจทำให้ต่อจากนี้ไป อย่างน้อยๆ เราก็ทะเลาะกันได้โดยที่ไม่ต้องฆ่ากัน..."

อ่านเอกสารฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่


พลังแห่งสันติวิธี: การยุติปัญหาความขัดแย้งในรอบศตวรรษ โดย Peter Ackerman และ Jack Duvall บรรณาธิการโดย สดใส ขันติวรพงศ์, 2553.

"...ศตวรรษที่ 20 เป็นศตวรรษที่ "ได้สร้างความหวังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่มนุษยชาติเคยวาดหวังมา (ขณะเดียวกัน) มันก็ได้ทำลายมายาภาพและอุดมคติทั้งมวลจนหมดสิ้น" ศตวรรษที่แล้วเต็มไปด้วย สงครามและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในแทบทุกทวีป จำเพาะผู้ถูกสังหารมีไม่น้อยกว่า 120 ล้านคน แต่ศตวรรษที่ 20 มิใช่เป็นแค่ศตวรรษเลือดเท่านั้น ในอีกด้านหนึ่งโลกยังได้ประจักษ์ถึง พลังของประชาชนที่ลุกขึ้นมาต่อสู้ทัดทานกับอำนาจรัฐที่ทรงพลัง ในประเทศแล้วประเทศเล่า อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน จนได้มาซึ่งสิทธิเสรีภาพ ประชาธิปไตย และความยุติธรรม ที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากันก็คือ ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างสันติวิธี เป็นชัยชนะที่เกิดขึ้นโดยประชาชนที่ไร้อาวุธ..."

อ่านเอกสารฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

 

Social Network


find us on facebook
  find us on twitter    find us on gotoknow  

K4DS Search


ภาคีเครือข่าย