เปิดประตูความรู้ชายแดนใต้

40 ความดีที่อยากให้ปฏิบัติในเดือนรอมฎอน

“...หนังสือที่ให้ความรู้เพื่อให้ผู้ศรัทธาในศาสนา...

คู่มือรอมฎอน

“…หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของเดือ...

ไข่นุ้ยกับแพะน้อยในวันฮารีรายอ

“...นิทานเล่มนี้เป็นหนึ่งในนิทาน 12 เรื่อง ท...

อิสลามกับวันอีด โดย อุษมาน อิดรีส, 2549

“...หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายถึงวันอีด ตั้งแต่...

ชุมชนบนกองเพลิง เรียนรู้ภาคประชาสังคม ชุด “เสียงเพรียกเพื่อสันติภาพ

“... หนังสือ “ชุมชนบนกองเพลิง” รวบรวมบันทึกเหตุก...

ฝนกลางไฟ พลังชีวิต พลังใจ ห้าสิบเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้

"...หนังสือเล่มนี้รวบรวมเรื่องราวจากประสบก...

ฐานะของสตรีใต้ร่มเงาอิสลาม

"...หนังสือที่นำเสนอข้อมูลจากงานศึกษาทางวิ...

ทางเลือกกลางไฟใต้ : เราจะอยู่ร่วมกันอย่างไร

"...เอกสารสรุปประเด็นเชิงนโยบายชิ้นนี้ทำหน...

เสียงท้าทายจากกัมปง

”ท่ามกลางความท้าทาย กดดัน นานัปการอันเกิดจ...

อิสลาม ความรัก?

“…การได้รู้จักความรักในแง่มุมที่องค์อัลลอฮ...

แต่งก่อนจีบ

“…เรื่องราวของความรักที่สะท้อนผ่านเรื่องเล...

ลีลาปาเต๊ะ พลังผู้:พลังชุมชน

"…คือตำราจาก “โรงเรียนชาวบ้าน” ที่สร้างขึ้นจาก...

ศวชต.เยียวยากลัยสู่สังคม

"...แต่ท่ามกลางความทุกข์ประดุจตกนรกทั้งเป็...

K4DS Post ฉบับเดือนสิงหาคม 2556

K4DS POST ฉบับเดือนสิงหาคม ต้อนรับเทศกาล "ฮารีรายอ" (Hari Raya) อันเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง ของพี่น้องชาวมุสลิม ในวันอีดิลฟิตรี ซึ่งตรงกับวันขึ้น 1 คำ เดือนเชาวาล หรือเดือน 10 ตามปฏิทินอิสลาม อันเป็นวันออกบวชหรือครบรอบการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน เป็นวันที่พี่น้องชาวมุสลิมเดินทางไปเยี่ยมเยียน ญาติพี่น้อง และมิตรสหาย เพื่อขออภัยในสิ่งที่เคยทำพลาดพลั้งต่อกัน และจ่ายซะกาตให้แก่บุคคลที่ยากจนขัดสน โดยเฉพาะหญิงหม้าย เด็กกำพร้า ซึ่งถือเป็นการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ และเติมเต็มช่องว่างในสังคมให้เกิดการ เกื้อกูลกันและกัน กองบรรณาธิการขอพรให้ทุกท่านมีความสุขตลอดเทศกาลนี้ และพื้นที่ชายแดนใต้ประสบ กับสันติภาพตลอดไป

นักวิชาการนานาชาติชี้บทเรียนสำคัญในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง จากประเทศต่างๆ ต้องกำหนดบทบาทองค์กรระหว่างประเทศ และคนกลาง ในกระบวนการสันติภาพให้ชัดเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ที่วิทยาลัยอิสลามศึกษา มอ.ปัตตานี สถานวิจัยความขัดแย้ง และความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มอ.ปัตตานี ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ สภาประชาสังคมชายแดนใต้ วิทยาลัยประชาชน และโครงการ STEP จัดประชุมวิชาการนานาชาติ “ความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพ ในสถานการณ์สากล กรณีศึกษาชายแดนใต้ มินดาเนา อาเจะห์ เมียนมาร์ และกรณี ติมอร์ตะวันออก” โดยกรณีของอาเจะห์นั้น แสดงถึงบทบาทของคนกลางในกระบวนการสันติภาพที่นำไปสู่การแก้ปัญหาแสดงถึงบทบาทของคนกลางในกระบวนการสันติภาพที่นำไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้ง และความรุนแรงที่เกิดขึ้นได้ในที่สุด ขณะที่ในกรณีติมอร์ตะวันออก ยังคงมีปัญหาความรุนแรงอยู่อย่างต่อเนื่องและยังต้อง พึ่งพิงการช่วยเหลือเกือบทุกด้านจากต่างประเทศ ซึ่งแนวทางแก้ไขปัญหามีหลายมิติทั้งการกำหนดบทบาท องค์กรระหว่างประเทศและคนกลางในกระบวนการสันติภาพให้ชัด โดยอาศัยเวลานานและมีบททดสอบมากกว่าที่จะเห็นผล ในระยะสั้น นอกจากนี้ นักวิชาการยังได้วิเคราะห์สถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนรอมฎอน หลังการเจรจาระหว่างรัฐไทยกับขบวนการ BRN ว่า กระบวนการนี้เพิ่งเริ่มต้นและเปราะบาง หลักการเบื้องต้นที่เห็นร่วมกัน คือ การลดความรุนแรง ซึ่งหากทำได้สำเร็จในช่วงเดือนรอมฎอนนี้ก็จะเป็นสัญญาณที่ดีในการลดความรุนแรงในระยะยาว


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม:คลิ๊กที่นี่

K4DS เปิดประตูความรู้ชายแดนใต้

ไข่นุ้ยกับแพะน้อยในวันฮารีรายอ (ไทย-ยาวี) โดย นิคอเละ ระเด่นอาหมัด, 2550

“...นิทานเล่มนี้เป็นหนึ่งในนิทาน 12 เรื่อง ที่อุทยานการเรียนรู้ ยะลา (TK Park Yala) ร่วมกับ เทศบาลนครยะลาและมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการอ่านให้แก่เด็กและเยาวชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ “ไข่นุ้ยกับแพะน้อยในวันฮารีรายอ” เป็นหนังสือที่นำเสนอวิถีชีวิต ของชาวมุสลิมภาคใต้โดยเฉพาะประเพณีอันมีเอกลักษณ์ของเทศกาลฮารีรายอผ่านเรื่องเล่าอันสนุกสนาน และภาพประกอบอันสวยงามของตัวละครในเรื่อง นอกจากนี้ยังแทรกแง่คิดและคติสอนใจแก่ผู้อ่าน...”


อ่านเอกสารฉบับเต็มได้ที่ คลิ๊กที่นี่

อิสลามกับวันอีด โดย อุษมาน อิดรีส, 2549

“...หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายถึงวันอีด ตั้งแต่ประวัติความเป็นมา ปรัชญาอันลึกซึ้งและบทบัญญัติต่างๆ จากอัลกุรอาน รวมทั้งการปฎิบัติตนในวันสำคัญนี้ ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นหลังจากเหตุการณ์สำคัญ อย่างเดือนรอมฎอนที่เป็นช่วงเดือนของการถือศีลอด อันเป็นบททดสอบอันประเสริฐในการควบคุม ความต้องการทางธรรมชาติที่มีอยู่ในจิตใจของตนเอง การเอาชนะความหิวโหย ความยากลำบาก ความหมกมุ่นในทรัพย์สิน และการขจัดทิฐิตัณหาด้วยจิตใจที่ยินดี ซึ่งการเฉลิมฉลองอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยปราศจากการแบ่งแยกชนชั้นนี้เป็นการสานความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันของคนในครอบครัวและสังคม...” ดูรายละเอียดได้ที่ http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetail.php?id=1208


อ่านเอกสารฉบับเต็มได้ที่ คลิ๊กที่นี่
 

Social Network


find us on facebook
  find us on twitter    find us on gotoknow  

K4DS Search


ภาคีเครือข่าย