เปิดประตูความรู้ชายแดนใต้

40 ความดีที่อยากให้ปฏิบัติในเดือนรอมฎอน

“...หนังสือที่ให้ความรู้เพื่อให้ผู้ศรัทธาในศาสนา...

คู่มือรอมฎอน

“…หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของเดือ...

ไข่นุ้ยกับแพะน้อยในวันฮารีรายอ

“...นิทานเล่มนี้เป็นหนึ่งในนิทาน 12 เรื่อง ท...

อิสลามกับวันอีด โดย อุษมาน อิดรีส, 2549

“...หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายถึงวันอีด ตั้งแต่...

ชุมชนบนกองเพลิง เรียนรู้ภาคประชาสังคม ชุด “เสียงเพรียกเพื่อสันติภาพ

“... หนังสือ “ชุมชนบนกองเพลิง” รวบรวมบันทึกเหตุก...

ฝนกลางไฟ พลังชีวิต พลังใจ ห้าสิบเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้

"...หนังสือเล่มนี้รวบรวมเรื่องราวจากประสบก...

ฐานะของสตรีใต้ร่มเงาอิสลาม

"...หนังสือที่นำเสนอข้อมูลจากงานศึกษาทางวิ...

ทางเลือกกลางไฟใต้ : เราจะอยู่ร่วมกันอย่างไร

"...เอกสารสรุปประเด็นเชิงนโยบายชิ้นนี้ทำหน...

เสียงท้าทายจากกัมปง

”ท่ามกลางความท้าทาย กดดัน นานัปการอันเกิดจ...

อิสลาม ความรัก?

“…การได้รู้จักความรักในแง่มุมที่องค์อัลลอฮ...

แต่งก่อนจีบ

“…เรื่องราวของความรักที่สะท้อนผ่านเรื่องเล...

ลีลาปาเต๊ะ พลังผู้:พลังชุมชน

"…คือตำราจาก “โรงเรียนชาวบ้าน” ที่สร้างขึ้นจาก...

ศวชต.เยียวยากลัยสู่สังคม

"...แต่ท่ามกลางความทุกข์ประดุจตกนรกทั้งเป็...

K4DS Post ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2556
K4DS Post ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2556 นำพากลิ่นอายแห่งความหวานมาต้อนรับเพื่อน สมาชิกทุกท่านเข้าสู่เดือนแห่งความรัก ด้วยหนังสือที่ผสมผสานความรักเข้ากับศรัทธาตาม หลักศาสนาอิสลาม อันจะเป็นข้อคิดและแบบอย่างในการดำเนินชีวิตคู่ ตลอดจนข่าวกิจกรรม ความเคลื่อนไหวของโครงการ K4DS และเครือข่าย กองบรรณาธิการขอส่งความห่วงใย มายังเพื่อนสมาชิกทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ทีม K4DS จัดอบรม K4DS SEARCH ให้ ร.ร.นักข่าวชายแดนใต้ฯ


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2556 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. โครงการการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้จังหวัดชายแดนใต้ (Knowledge for Deep South-K4DS) ได้จัดอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ “K4DS Search” เพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้เกี่ยวกับจังหวัด ชายแดนใต้ให้แก่ผู้เข้าอบรมของโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ ณ ศูนย์เฝ้าระวัง สถานการณ์ชายแดนใต้ Deep South Watch และยังได้รับความสนใจจากนักข่าว สื่อมวลชนในจังหวัดชายแดนใต้เข้าร่วมการอบรมอีกเป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องแนวทางการพัฒนาระบบและการนำข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรู้ที่ได้จาก K4DS Search ไปใช้ในการทำงานในพื้นที่อีกด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ จากความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ VIS


เมื่อวันที่ 17-18 มกราคม 2556 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.30 น. ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนใต้ (ศบ.สต.) ได้ร่วมกับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 และหน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบเฝ้าระวังการ บาดเจ็บจากความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (Violence-related Injury Surveillance-VIS) ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตัวแทนจาก 50 โรงพยาบาลใน พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรมซากุระแกรนด์วิว อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นอกจากนี้ยังมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การนำข้อมูล VIS ไปใช้ประโยชน์และแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง VIS ให้มี ประสิทธิภาพจากตัวแทนโรงพยาบาลต่างๆ ท่านที่สนใจเรื่องการบาดเจ็บจาก ไฟใต้ สามารถติดตามการวิเคราะห์ข้อมูล VIS ได้ทาง www.deepsouthvis.org

K4DS เปิดประตูความรู้ชายแดนใต้

อิสลาม : ความรัก ? ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิง ในมุมมองอิสลาม โดย ซุฟฮัม อุษมาน

“…การได้รู้จักความรักในแง่มุมที่องค์อัลลอฮฺได้เปิดเผยไว้ในบัญญัติของพระองค์ ควรแก่การศึกษาและซึมซับให้ดีเป็นอย่างยิ่ง… หนุ่มสาวที่กำลังจะรักใคร หรือตกอยู่ใน หลุมแห่งรัก และแม้กระทั่งคู่ชีวิตที่ตัดสินใจร่วมเดินบนเส้นทางแห่งรักด้วยกันแล้ว ล้วน พึงได้รับอานิสงค์จากหนังสือเล่มนี้ ด้วยมุมมองที่อาจจะแปลกไปจากความเข้าใจเดิมๆ ไม่มากก็น้อย…”


อ่านเอกสารฉบับเต็มได้ที่ คลิ๊กที่นี่

แต่งก่อนจีบ โดย กลุ่มอัซซาบิกูน

“…เรื่องราวของความรักที่สะท้อนผ่านเรื่องเล่าและบทสัมภาษณ์ของหนุ่มสาว 9 คู่ และ ว่าที่บ่าวสาว 2 คู่ ที่กำลังเข้าสู่พิธีนิกะฮฺ (มงคลสมรส) เรื่องราวตั้งแต่จุดเริ่มต้นของ ความรักที่ปฏิบัติถูกต้องตามครรลองครองธรรมของศาสนา และทัศนคติที่สอดคล้องกับ หลักธรรมชาติ ซึ่งสามารถปรับใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัยเพื่อนำไปสู่การถักทอความรักใน การร้อยชีวิตคู่ร่วมกัน…”


อ่านเอกสารฉบับเต็มได้ที่ คลิ๊กที่นี่
 

Social Network


find us on facebook
  find us on twitter    find us on gotoknow  

K4DS Search


ภาคีเครือข่าย