เปิดประตูความรู้ชายแดนใต้

40 ความดีที่อยากให้ปฏิบัติในเดือนรอมฎอน

“...หนังสือที่ให้ความรู้เพื่อให้ผู้ศรัทธาในศาสนา...

คู่มือรอมฎอน

“…หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของเดือ...

ไข่นุ้ยกับแพะน้อยในวันฮารีรายอ

“...นิทานเล่มนี้เป็นหนึ่งในนิทาน 12 เรื่อง ท...

อิสลามกับวันอีด โดย อุษมาน อิดรีส, 2549

“...หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายถึงวันอีด ตั้งแต่...

ชุมชนบนกองเพลิง เรียนรู้ภาคประชาสังคม ชุด “เสียงเพรียกเพื่อสันติภาพ

“... หนังสือ “ชุมชนบนกองเพลิง” รวบรวมบันทึกเหตุก...

ฝนกลางไฟ พลังชีวิต พลังใจ ห้าสิบเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้

"...หนังสือเล่มนี้รวบรวมเรื่องราวจากประสบก...

ฐานะของสตรีใต้ร่มเงาอิสลาม

"...หนังสือที่นำเสนอข้อมูลจากงานศึกษาทางวิ...

ทางเลือกกลางไฟใต้ : เราจะอยู่ร่วมกันอย่างไร

"...เอกสารสรุปประเด็นเชิงนโยบายชิ้นนี้ทำหน...

เสียงท้าทายจากกัมปง

”ท่ามกลางความท้าทาย กดดัน นานัปการอันเกิดจ...

อิสลาม ความรัก?

“…การได้รู้จักความรักในแง่มุมที่องค์อัลลอฮ...

แต่งก่อนจีบ

“…เรื่องราวของความรักที่สะท้อนผ่านเรื่องเล...

ลีลาปาเต๊ะ พลังผู้:พลังชุมชน

"…คือตำราจาก “โรงเรียนชาวบ้าน” ที่สร้างขึ้นจาก...

ศวชต.เยียวยากลัยสู่สังคม

"...แต่ท่ามกลางความทุกข์ประดุจตกนรกทั้งเป็...

K4DS Post ฉบับเดือนมีนาคม 2556
K4DS Post ฉบับเดือนมีนาคม 2556 ต้อนรับวันสตรีสากล วันที่ 8 มีนาคมของทุกปี ด้วยความชื่นชมและเป็นกำลังใจแก่เหล่าสตรีผู้ซึ่งมีบทบาทสำคัญทั้งในการอุ้มชูดูแล ครอบครัวและการสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อสังคม กองบรรณาธิการได้รวบรวมหนังสือ แนะนำเกี่ยวกับสตรีในหลากแง่มุม ทั้งที่สะท้อนชีวิตจริงและประสบการณ์การทำงานใน จังหวัดชายแดนใต้ และความเป็นอยู่ของสตรีในหลักการศาสนาอิสลาม เพื่อเป็นประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตและการทำงานท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบเพื่อนำสู่สันติภาพที่จะ เกิดขึ้นในไม่ช้า

K4DS จัดอบรมการค้นหาข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้จังหวัด ชายแดนใต้ ด้วย K4DS Search ในงานวันสื่อทางเลือกชายแดนใต้ ครั้งที่ 3 วันที่ 12 มีนาคมนี้ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จ.ยะลา


K4DS ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบสารสนเทศ “K4DS Search” ในการค้นหาข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้เกี่ยวกับจังหวัด ชายแดนใต้ ในเวลา 10:00-12:00 น. วันที่ 12 มีนาคม 2556 ณ ห้องรับรองใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จ.ยะลา ในงานวันสื่อทางเลือกชายแดนใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556 ภายใต้หัวข้อ “สนามสันติภาพ : เครือข่ายการสื่อสาร ภาคประชาสังคม” Fields of Southern Peace : Communication Networks of Civil Society ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม พ.ศ.2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จ.ยะลา ภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์เฝ้าระวัง สถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย (STEP) สำนักงานปฏิรูป (สปร.) และองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคมต่างๆ โดยท่านผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถ ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่ง ได้ที่ คุณจิราพร อาวะภาค ทางโทรศัพท์ 08 7394 3889 หรือ email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น

K4DS เปิดประตูความรู้ชายแดนใต้

ฝนกลางไฟ: พลังชีวิต พลังใจ ห้าสิบเสียงจากผู้หญิง โดย กุลธิดา สามะพุทธิ และคณะ, 2552.

“...หนังสือเล่มนี้รวบรวมเรื่องราวจากประสบการณ์ มุมมองต่อชีวิต และความใฝ่ฝันของ ผู้หญิงห้าสิบคนจากทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนใต้เพื่อสื่อให้สังคมรับรู้และเข้าใจถึง ความพยายามของสตรีกลุ่มหนึ่ง ทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ นักวิชาการ ภาคประชาสังคม เยาวชน สตรีจิตอาสาและผู้สูญเสียสมาชิกในครอบครัวจากความรุนแรงในชายแดนใต้ที่ตระหนัก ถึงศักยภาพและความสามารถในการทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่บุรุษเพื่อสร้างสันติภาพและความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้...”


อ่านเอกสารฉบับเต็มได้ที่ คลิ๊กที่นี่

ฐานะของสตรีใต้ร่มเงาอิสลาม โดย อับดุรเราะห์มาน บิน อับดุลกะรีม อัช-ชีหะฮฺม, 2553.

“...หนังสือที่นำเสนอข้อมูลจากงานศึกษาทางวิชาการอิสลามที่มีเนื้อหาสาระถึงความ เป็นอยู่ของสตรีตั้งแต่ยุคก่อนอิสลาม (ก่อนค.ศ.570) ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ทั้งเรื่อง สิทธิสตรีในฐานะบุตรสาว ภรรยา แม่ และสมาชิกในสังคม และตั้งคำถามต่อการดำเนิน ชีวิตในสังคมสมัยใหม่ที่มีการเคลื่อนไหวเรียกร้องเรื่องสิทธิสตรีทั้งในแง่มุมของ การปกป้องและการให้อิสรภาพในการต่อรองเพื่อให้เกิดความเสมอภาคจากความ แตกต่างทางเพศและการแสดงออกซึ่งความเท่าเทียม อันเป็นคำถามร่วมสมัยที่เกิดขึ้นใน หลายประเทศในโลกปัจจุบัน ซึ่งศาสนาอิสลามมีหลักการที่เป็นคำตอบทั้งที่เห็นพ้องและ เห็นต่าง...”


อ่านเอกสารฉบับเต็มได้ที่ คลิ๊กที่นี่
 

Social Network


find us on facebook
  find us on twitter    find us on gotoknow  

K4DS Search


ภาคีเครือข่าย