เปิดประตูความรู้ชายแดนใต้

40 ความดีที่อยากให้ปฏิบัติในเดือนรอมฎอน

“...หนังสือที่ให้ความรู้เพื่อให้ผู้ศรัทธาในศาสนา...

คู่มือรอมฎอน

“…หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของเดือ...

ไข่นุ้ยกับแพะน้อยในวันฮารีรายอ

“...นิทานเล่มนี้เป็นหนึ่งในนิทาน 12 เรื่อง ท...

อิสลามกับวันอีด โดย อุษมาน อิดรีส, 2549

“...หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายถึงวันอีด ตั้งแต่...

ชุมชนบนกองเพลิง เรียนรู้ภาคประชาสังคม ชุด “เสียงเพรียกเพื่อสันติภาพ

“... หนังสือ “ชุมชนบนกองเพลิง” รวบรวมบันทึกเหตุก...

ฝนกลางไฟ พลังชีวิต พลังใจ ห้าสิบเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้

"...หนังสือเล่มนี้รวบรวมเรื่องราวจากประสบก...

ฐานะของสตรีใต้ร่มเงาอิสลาม

"...หนังสือที่นำเสนอข้อมูลจากงานศึกษาทางวิ...

ทางเลือกกลางไฟใต้ : เราจะอยู่ร่วมกันอย่างไร

"...เอกสารสรุปประเด็นเชิงนโยบายชิ้นนี้ทำหน...

เสียงท้าทายจากกัมปง

”ท่ามกลางความท้าทาย กดดัน นานัปการอันเกิดจ...

อิสลาม ความรัก?

“…การได้รู้จักความรักในแง่มุมที่องค์อัลลอฮ...

แต่งก่อนจีบ

“…เรื่องราวของความรักที่สะท้อนผ่านเรื่องเล...

ลีลาปาเต๊ะ พลังผู้:พลังชุมชน

"…คือตำราจาก “โรงเรียนชาวบ้าน” ที่สร้างขึ้นจาก...

ศวชต.เยียวยากลัยสู่สังคม

"...แต่ท่ามกลางความทุกข์ประดุจตกนรกทั้งเป็...

K4DS Post ฉบับพิเศษเดือน มีนาคม 2556
K4DS Post ฉบับพิเศษ เนื่องในวันนักข่าว 5 มีนาคม 2556 อันเป็นวันสำคัญของพี่น้อง สื่อสารมวลชนทุกแขนง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสนามข่าวสีแดงของจังหวัดชายแดนใต้ ที่ “นักข่าว” มีบทบาทสำคัญในการนำเสนอความเป็นจริง ความรู้ ความคิด ความเห็น และความรู้สึก ในมิติต่างๆ ทั้งด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ที่มีแง่งามท่ามกลาง ความขัดแย้งและสื่อกระแสหลักที่มุ่งนำเสนอแต่ความรุนแรงและมาตรการแก้ไขปัญหาจาก มุมมองภาครัฐ และยังช่วยเปิดพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันแตกต่างหลากหลาย เพื่อนำมาซึ่งความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสถานการณ์ในพื้นที่ ความเห็นอกเห็นใจกันและกันของ คนในสังคม เพื่อยังสันติสุขและภราดรภาพให้เกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้

K4DS จัดอบรมการค้นหาข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้จังหวัดชายแดนใต้ ด้วย K4DS Search ในงานวันสื่อทางเลือกชายแดนใต้ครั้งที่ 3 วันที่ 12 มีนาคมนี้ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จ.ยะลา


K4DS ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบสารสนเทศ “K4DS Search” ในการค้นหาข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนใต้ ในเวลา 10:00-12:00 น. วันที่ 12 มีนาคม 2556 ณ ห้องรับรองใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จ.ยะลา ในงานวันสื่อทางเลือกชายแดนใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556 ภายใต้หัวข้อ “สนามสันติภาพ : เครือข่ายการสื่อสาร ภาคประชาสังคม” Fields of Southern Peace : Communication Networks of Civil Society ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม พ.ศ.2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จ.ยะลา ภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย (STEP) สำนักงานปฏิรูป (สปร.) และองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคมต่างๆ โดยท่านผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถ ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่ง ได้ที่ คุณจิราพร อาวะภาค ทางโทรศัพท์ 08 7394 3889 หรือ email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น

K4DS เปิดประตูความรู้ชายแดนใต้

ปักหมุด...เทใจ บันทึกประสบการณ์ชีวิตเหยี่ยวข่าวอิศรา โดยโครงการก่อตั้งมูลนิธิสื่อสาธารณะ, 2549

"...สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยความร่วมมือของหนังสือพิมพ์ หลายฉบับได้ส่งนักข่าวกลุ่มหนึ่งลงไปทำงานร่วมกับเครือข่ายสื่อมวลชนภาคใต้ ผลที่ตาม มาคือ ความเป็นจริง ความรู้ ความคิด ความเห็นและความรู้สึก ในพื้นที่ถูกลำเลียงไป ปรากฏอยู่ตามสื่อต่าง ๆ วันแล้ววันเล่า สื่อแล้วสื่อเล่า ทุกคนไปทำงานโดยไม่มีค่าย ไม่มีสี หากแต่เป็นนักข่าว ที่บำเพ็ญกิจของตนอย่างอิสระ และกล้าหาญ ความเป็นจริงทำให้ ผู้คนในสังคมฟังหูไว้หู มีสติสัมปชัญญะความรู้ทำให้เกิดสติ ไม่ใช่อารมณ์ ความคิด ความเห็นทำให้ทัศนะคติที่กว้างขวาง ไม่ถูกครอบงำด้วยมายาคติ ความรู้สึกทำให้เห็นอก เห็นใจซึ่งกันและกัน ทุกเรื่องราวเหมือนเข็มเล่มเล็ก ๆ ที่ปะชุนชิ้นส่วนประวัติศาสตร์ และปัจจุบันที่ถูกความไม่รู้ ไม่เข้าใจ ไม่ไว้วางใจ ฉีกขาดออกจากกัน…”


อ่านเอกสารฉบับเต็มได้ที่ คลิ๊กที่นี่

สนามข่าวสีแดง เรียนรู้โต๊ะข่าวภาคใต้ โดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, 2550

“...ศูนย์ข่าวอิศราได้ทำหน้าที่ “สื่อสาร” ถึงความแตกต่างที่สวยงามในแง่มุมต่าง ๆ ของ จังหวัดชายแดนใต้ เพราะความต่างคือความงามไม่ใช่ความขัดแย้งและแตกแยก ซึ่งเป็น ความพยายามของศูนย์ข่าวอิศราในการสื่อสารให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้รับรู้และเข้าใจมากยิ่งขึ้น “สนามข่าวสีแดง” เป็นอีกเจตนารมณ์หนึ่งของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทยที่ต้องการถอดบทเรียนในลักษณะการถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานของศูนย์ข่าวอิศราและคนในสนามข่าว โดยมีความคาดหวังว่าการถอดบทเรียนการทำ ข่าวในพื้นที่ความขัดแย้งหรือในพื้นที่สีแดงครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับคนในแวดวง สื่อมวลชน ทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้ศึกษาทางด้านสื่อมวลชน รวมทั้งผู้ที่สนใจอื่นๆ ...”


อ่านเอกสารฉบับเต็มได้ที่ คลิ๊กที่นี่
 

Social Network


find us on facebook
  find us on twitter    find us on gotoknow  

K4DS Search


ภาคีเครือข่าย