เปิดประตูความรู้ชายแดนใต้

40 ความดีที่อยากให้ปฏิบัติในเดือนรอมฎอน

“...หนังสือที่ให้ความรู้เพื่อให้ผู้ศรัทธาในศาสนา...

คู่มือรอมฎอน

“…หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของเดือ...

ไข่นุ้ยกับแพะน้อยในวันฮารีรายอ

“...นิทานเล่มนี้เป็นหนึ่งในนิทาน 12 เรื่อง ท...

อิสลามกับวันอีด โดย อุษมาน อิดรีส, 2549

“...หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายถึงวันอีด ตั้งแต่...

ชุมชนบนกองเพลิง เรียนรู้ภาคประชาสังคม ชุด “เสียงเพรียกเพื่อสันติภาพ

“... หนังสือ “ชุมชนบนกองเพลิง” รวบรวมบันทึกเหตุก...

ฝนกลางไฟ พลังชีวิต พลังใจ ห้าสิบเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้

"...หนังสือเล่มนี้รวบรวมเรื่องราวจากประสบก...

ฐานะของสตรีใต้ร่มเงาอิสลาม

"...หนังสือที่นำเสนอข้อมูลจากงานศึกษาทางวิ...

ทางเลือกกลางไฟใต้ : เราจะอยู่ร่วมกันอย่างไร

"...เอกสารสรุปประเด็นเชิงนโยบายชิ้นนี้ทำหน...

เสียงท้าทายจากกัมปง

”ท่ามกลางความท้าทาย กดดัน นานัปการอันเกิดจ...

อิสลาม ความรัก?

“…การได้รู้จักความรักในแง่มุมที่องค์อัลลอฮ...

แต่งก่อนจีบ

“…เรื่องราวของความรักที่สะท้อนผ่านเรื่องเล...

ลีลาปาเต๊ะ พลังผู้:พลังชุมชน

"…คือตำราจาก “โรงเรียนชาวบ้าน” ที่สร้างขึ้นจาก...

ศวชต.เยียวยากลัยสู่สังคม

"...แต่ท่ามกลางความทุกข์ประดุจตกนรกทั้งเป็...

K4DS Post ฉบับเดือนกันยายน 2556

K4DS POST ฉบับเดือนกันยายน ขอร่วมแสดงความยินดีกับพี่น้องมุสลิมที่กำลังเตรียมเดินทางไปประกอบ พิธีฮัจญ์ ที่นครมักกะฮฺ ในเดือนซุลฮิจญะฮฺ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 13-18 ตุลาคม 2556 ฮัจญ์เป็นหนึ่งในหลักการ ของอิสลามห้าประการ ที่มุสลิมผู้มีความสามารถทั้งด้านร่างกาย ทรัพย์สินจากทุกหนทุกแห่งออกเดินทางแสวงบุญ ไปปฏิบัติศาสนกิจอันยิ่งใหญ่ร่วมกันในดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ เดือนนี้จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญในการเตรียมพร้อมทั้งร่างกาย และจิตใจเพื่อการศึกษาเรียนรู้และยึดมั่นกับบทบัญญัติของอัลลอฮฺและแนวทางของท่านนบีมูฮัมหมัด (ซ.ล.) กองบรรณาธิการ K4DS POST จึงขอส่งกำลังใจให้ผู้ประกอบพิธีฮัจญ์ทุกท่านให้ได้รับผลสำเร็จสมกับความตั้งใจ และศรัทธาของทุกท่านทุกประการ

STEPs to Peace บูรณาการความรู้สู่สันติภาพ
เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม ที่ผ่านมา สถาบันสันติศึกษา มอ.หาดใหญ่ จัดงาน STEPs to Peace บูรณาการความรู้สู่สันติภาพ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในงานมีการปาฐกถาพิเศษโดยศาสตราจารย์ ดร. จรัส สุวรรณมาลา ในหัวข้อ “การส่งเสริม ความเข้มแข็งและการบูรณาการความรู้ เพื่อก้าวสู่สันติภาพ” ซึ่งอธิบายบทเรียนจาก ความขัดแย้งจากทั่วโลกซึ่งใกล้เคียงกับในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้ว่า ทางออกที่สำคัญ ไม่เพียงการสนับสนุนกระบวนการเจรจาเพื่อสันติเท่านั้น แต่ควรมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนา คุณภาพชีวิต โดยสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรทั้งหน่วยธุรกิจ สถาบันสังคม องค์กรชุมชน ให้มีการทำงานที่เชื่อมโยงกัน เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรและความสามารถของประชาชน ด้วยการเพิ่มช่องทางให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาเล่าเรียนและพัฒนาทักษะผ่านระบบการศึกษา ที่เป็นทางการ สร้างความมั่นใจในการงานอาชีพและรายได้ โดยดึงเยาวชนและแรงงาน เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะการหนุนเสริมกลุ่มสตรีหม้ายให้มี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจนลุกขึ้นมาช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบรายอื่นๆ ให้กลับมาใช้ชีวิต ได้ตามปกติ และ จัดระบบสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุและครอบครัวของผู้ตกเป็นเหยื่อ ของความรุนแรง ให้มีสวัสดิการเพียงพอบนพื้นฐานศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม:คลิ๊กที่นี่

K4DS เปิดประตูความรู้ชายแดนใต้

สารฮัจญ์มับรูรฺ อุมเราะฮฺและซิยาเราะฮฺ โดย อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา, 2554.

“...หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือประกอบการเดินทางเล่มสำคัญที่สามารถใช้ในการแสวงหาความรู้ พร้อมการปฏิบัติตลอดเส้นทางการเดินทาง เนื้อหาภายในมีรายละเอียดที่รวบรวมไว้เป็นอย่างดี มีข้อมูลอ้างอิงที่เป็นวิชาการซึ่งมีหลักฐานที่มาจากอัลกุรอ่าน และหะดีษ (วจนะของท่านศาสดา) ที่เกี่ยวกับการทำฮัจญ์ทั้งเรื่อง หน้าที่ คำสั่งใช้ และคำสั่งห้าม สำหรับผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ ในหลายแง่มุมที่น่าสนใจ...”


อ่านเอกสารฉบับเต็มได้ที่ คลิ๊กที่นี่

คู่มือการประกอบพิธีฮัจญ์ฉบับย่อ โดย พิสิฐ เจริญสุขและคณะ, 2552.

“...หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือการเดินทางฉบับย่อที่มอบให้แก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ได้รับทราบ แนวทางปฏิบัติ การเตรียมตัวในการเดินทาง และศึกษารายละเอียดในการประกอบศาสนกิจอย่างเหมาะสม เนื้อหาในเล่มเริ่มอธิบายตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนเดินทาง การเตรียมตัวที่สนามบินเมืองเจดดาห์ การเตรียมตัวที่เมืองมะดีนะห์ การเตรียมตัวที่นครมักกะฮฺ และขั้นตอนอื่นๆ อย่างละเอียด จนกระทั่ง การเตรียมตัวกลับประเทศ...”


อ่านเอกสารฉบับเต็มได้ที่ คลิ๊กที่นี่

 

Social Network


find us on facebook
  find us on twitter    find us on gotoknow  

K4DS Search


ภาคีเครือข่าย