รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง

ด้วยมูลนิธิสุขภาพภาคใต้ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานมูลนิธิสุขภาพภาคใต้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการคัดเลือก

ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2562    12.00 น.   รับสมัคร
1 ตุลาคม 2562    12.00 น.   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
8 ตุลาคม 2562    08.45 - 12.00 น.   สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ
8 ตุลาคม 2562    13.00 - 16.30 น.   สอบสัมภาษณ์
9 ตุลาคม 2562    12.00 น.   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน
16 ตุลาคม 2562    09.00 น.   รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม  Download
แบบฟอร์มใบสมัคร Download   pdf   word

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ หรือทางอีเมลได้ที่
คุณชญานิษฐ์ เพ็ชรรัตน์
มูลนิธิสุขภาพภาคใต้ ชั้น 1 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์/โทรสาร 0 7445 1168
Email: shfthailand@gmail.com Website: www.SHFthailand.org