รับสมัครผู้จัดการโครงการ 1 ตำแหน่ง

ด้วยมูลนิธิสุขภาพภาคใต้ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานมูลนิธิสุขภาพภาคใต้ ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการคัดเลือก

ตั้งแต่วันนี้ - 18 ตุลาคม 2560    12.00 น.   รับสมัคร
20 ตุลาคม 2560    12.00 น.   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
1 พฤศจิกายน 2560   09.00 - 12.00 น.   สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ
1 พฤศจิกายน 2560   13.00 - 16.00 น.   สอบสัมภาษณ์
2 พฤศจิกายน 2560   12.00 น.   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน
3 พฤศจิกายน 2560   08.30 น.   รายงานตัว
6 พฤศจิกายน 2560   08.30 น.   เริ่มปฏิบัติงาน

Download รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.shfthailand.org/downloads/SHF_ProjectManager1709.pdf
Download ใบสมัคร ได้ที่ www.shfthailand.org/downloads/SHF_Application_Form.pdf

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ หรือทางอีเมลได้ที่
คุณยมลพร สู่คง
มูลนิธิสุขภาพภาคใต้ ชั้น 1 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์/โทรสาร 0 7445 1168
Email: shfthailand@gmail.com Website: www.SHFthailand.org