รับสมัครผู้จัดการโครงการ 1 ตำแหน่ง

ด้วยมูลนิธิสุขภาพภาคใต้ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานมูลนิธิสุขภาพภาคใต้ ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการคัดเลือก

ตั้งแต่วันนี้ - 15 มิถุนายน 2561    12.00 น.   รับสมัคร
15 มิถุนายน 2561    12.00 น.   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
19 มิถุนายน 2561   09.00 - 12.00 น.   สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ
19 มิถุนายน 2561   13.00 - 16.00 น.   สอบสัมภาษณ์
20 มิถุนายน 2561   12.00 น.   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน
26 มิถุนายน 2561   08.30 น.   รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม  Download
แบบฟอร์มใบสมัคร  Download

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ หรือทางอีเมลได้ที่
คุณยมลพร สู่คง
มูลนิธิสุขภาพภาคใต้ ชั้น 1 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์/โทรสาร 0 7445 1168
Email: shfthailand@gmail.com Website: www.SHFthailand.org