รับสมัคร พนักงานมูลนิธิสุขภาพภาคใต้

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานมูลนิธิสุขภาพภาคใต้ จำนวน 4 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ::  รายละเอียดเฉพาะตำแหน่ง
2. ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ จำนวน 1 อัตรา ::  รายละเอียดเฉพาะตำแหน่ง
3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ จำนวน 1 อัตรา ::  รายละเอียดเฉพาะตำแหน่ง
4. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ::  รายละเอียดเฉพาะตำแหน่ง

เปิดรับสมัคร :: ตั้งแต่วันนี้ - 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.00 น.
(ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทาง website)

Download แบบฟอร์มใบสมัคร ::   pdf   word

ช่องทางการยื่นใบสมัคร
- อีเมล์ :: Email: shfthailand@gmail.com
- สมัครได้ด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ หรือทางอีเมลได้ที่ ::
มูลนิธิสุขภาพภาคใต้ ชั้น 1 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 0 7445 1168 / Email: shfthailand@gmail.com