รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ

ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานมูลนิธิสุขภาพภาคใต้
ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ
ผู้ผ่านการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวโปรยฝน จิตต์อักษร

สำรอง ได้แก่
     นางสาวศศิภา จิตตภิรมย์ศักดิ์
     นางสาวธนิดา รัตนสุวรรณ

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ณ มูลนิธิสุขภาพภาคใต้
ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น.