รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างงาน 40 อัตรา

สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จำนวน 40 อัตรา

กำหนดการคัดเลือก
เปิดรับสมัคร
30 ตุลาคม 2563    16.30 น.   ปิดรับสมัครทางการส่งด้วยตนเองและไปรษณีย์
31 ตุลาคม 2563    16.30 น.   ปิดรับสมัครทางอีเมล์
1 พฤศจิกายน 2563    16.30 น.   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
2-3 พฤศจิกายน 2563    08.45 - 12.00 น.   สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ
2-3 พฤศจิกายน 2563    13.00 - 16.30 น.   สอบสัมภาษณ์
5 พฤศจิกายน 2563    13.00 - 16.30 น.   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

รายละเอียดเพิ่มเติม  Download
แบบฟอร์มใบสมัคร   pdf   word

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ หรือทางอีเมลได้ที่
มูลนิธิสุขภาพภาคใต้ ชั้น 1 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 0 7445 1168 ติดต่อและส่งเอกสารด้วยตนเองและไปรษณีย์ในวันและเวลาราชการ เท่านั้น
อีเมล shfthailand@gmail.com