ขยายเวลารับสมัครเพื่อจ้างงาน จำนวน 7 อัตรา (23/12/2563)

สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขยายเวลาการรับสมัครเพื่อจ้างงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชนทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (พื้นที่ปฏิบัติงาน : ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา/เริ่มปฏิบัติงาน 1 กุมภาพันธ์ 2564)
นักศึกษา จำนวน 6 อัตรา (พื้นที่ปฏิบัติงาน : ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา และต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา)

กำหนดการคัดเลือก
เปิดรับสมัคร
18 มกราคม 2564    12.00 น.   ปิดรับสมัคร
19 มกราคม 2564    13.00 น.   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
22 มกราคม 2564    08.45 - 12.00 น.   สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ
22 มกราคม 2564    13.00 - 17.00 น.   สอบสัมภาษณ์
25 มกราคม 2564    16.00 น.   ประกาศรายชื่อ

รายละเอียดเพิ่มเติม  Download
แบบฟอร์มใบสมัคร   pdf   word

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ส่งทางอีเมล shfthailand@gmail.com
ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 0 7445 1168 / อีเมล shfthailand@gmail.com