รายละเอียดการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประกาศเริ่มโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานในโครงการฯ ของ ต.บ่อยาง และ ต.ควนลัง
เข้าร่วมไลน์กลุ่ม "1 ต. 1 ม. ต.บ่อยาง ต.ควนลัง" ที่

ภายในวันที่ 11 ม.ค. 2564 เพื่อการสื่อสารและประสานงาน