มหกรรม DHS

มหกรรมปฐมภูมิ ปี 2562

ระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2562 ณ โรงแรม ลีการ์เด้นส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 • แบบตอบรับ .DOCX .PDF (สามารถแบบตอบรับทางอีเมล์ dhssouth@gmail.com ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562)
 • งานสร้างสุขภาคใต้ #11

  การประชุมวิชาการระดับชาติ “สานพลังการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข” ห้องย่อยประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพ: กลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม วันที่ 5-7 สิงหาคม 2562ณ ห้องลิลลี่ 2โรงแรมนิภาการ์เด้นส์ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  งานสร้างสุขภาคใต้ #10

  รายละเอียด การประชุมวิชาการระดับชาติ “สู่สุขภาวะที่ยั่งยืน กับการขับเคลื่อนไร้ขีดจำกัด” ห้องย่อยประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพ: เขตสุขภาพเพื่อประชาชน/DHS-พชอ./กองทุนสุขภาพตำบล วันที่ 28-30 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 • กำหนดการ .PDF (ปรับปรุง 16/2/2561)
 • ใบสมัคร .DOCX .PDF
 • มหกรรมปฐมภูมิ ปี 2561

  วันที่ 22-23 มกราคม 2561 ณ โรงแรม ลีการ์เด้นส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 • กำหนดการ .PDF
 • หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน สำหรับผู้ประสานงานจังหวัด .PDF