เปิดประตูความรู้ชายแดนใต้

40 ความดีที่อยากให้ปฏิบัติในเดือนรอมฎอน

“...หนังสือที่ให้ความรู้เพื่อให้ผู้ศรัทธาในศาสนา...

คู่มือรอมฎอน

“…หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของเดือ...

ไข่นุ้ยกับแพะน้อยในวันฮารีรายอ

“...นิทานเล่มนี้เป็นหนึ่งในนิทาน 12 เรื่อง ท...

อิสลามกับวันอีด โดย อุษมาน อิดรีส, 2549

“...หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายถึงวันอีด ตั้งแต่...

ชุมชนบนกองเพลิง เรียนรู้ภาคประชาสังคม ชุด “เสียงเพรียกเพื่อสันติภาพ

“... หนังสือ “ชุมชนบนกองเพลิง” รวบรวมบันทึกเหตุก...

ฝนกลางไฟ พลังชีวิต พลังใจ ห้าสิบเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้

"...หนังสือเล่มนี้รวบรวมเรื่องราวจากประสบก...

ฐานะของสตรีใต้ร่มเงาอิสลาม

"...หนังสือที่นำเสนอข้อมูลจากงานศึกษาทางวิ...

ทางเลือกกลางไฟใต้ : เราจะอยู่ร่วมกันอย่างไร

"...เอกสารสรุปประเด็นเชิงนโยบายชิ้นนี้ทำหน...

เสียงท้าทายจากกัมปง

”ท่ามกลางความท้าทาย กดดัน นานัปการอันเกิดจ...

อิสลาม ความรัก?

“…การได้รู้จักความรักในแง่มุมที่องค์อัลลอฮ...

แต่งก่อนจีบ

“…เรื่องราวของความรักที่สะท้อนผ่านเรื่องเล...

ลีลาปาเต๊ะ พลังผู้:พลังชุมชน

"…คือตำราจาก “โรงเรียนชาวบ้าน” ที่สร้างขึ้นจาก...

ศวชต.เยียวยากลัยสู่สังคม

"...แต่ท่ามกลางความทุกข์ประดุจตกนรกทั้งเป็...

ชุมชนบนกองเพลิง เรียนรู้ภาคประชาสังคม ชุด “เสียงเพรียกเพื่อสันติภาพ
“... หนังสือ “ชุมชนบนกองเพลิง” รวบรวมบันทึกเหตุการณ์ บทเรียน ความรู้ และทัศนะมุมมองของนักวิชาการ นักคิด นักเขียน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานภาคประชาสังคม ที่ได้บันทึกพลวัตรของปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างช่วงปีพ.ศ. 2547-2549 ในแง่มุมของการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด ชายแดนใต้ บทความเหล่านี้เคยตีพิมพ์และเผยแพร่มาแล้ว ทั้งในหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ต่างๆ ด้วยความต้องการที่จะเข้าไปช่วยคลี่คลายแก้ไขปัญหา รวมทั้งทำงานด้านการวิจัย การพัฒนา ขับเคลื่อนสังคมด้วยแนวคิดชุมชนเข้มแข็งและการทำงานในลักษณะที่เรียกว่า “ภาคประชาสังคม”...”
อ่านเอกสารฉบับเต็มได้ที่ http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetail.php?id=1204
 

Social Network


find us on facebook
  find us on twitter    find us on gotoknow  

K4DS Search


ภาคีเครือข่ายจำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter