เปิดประตูความรู้ชายแดนใต้

40 ความดีที่อยากให้ปฏิบัติในเดือนรอมฎอน

“...หนังสือที่ให้ความรู้เพื่อให้ผู้ศรัทธาในศาสนา...

คู่มือรอมฎอน

“…หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของเดือ...

ไข่นุ้ยกับแพะน้อยในวันฮารีรายอ

“...นิทานเล่มนี้เป็นหนึ่งในนิทาน 12 เรื่อง ท...

อิสลามกับวันอีด โดย อุษมาน อิดรีส, 2549

“...หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายถึงวันอีด ตั้งแต่...

ชุมชนบนกองเพลิง เรียนรู้ภาคประชาสังคม ชุด “เสียงเพรียกเพื่อสันติภาพ

“... หนังสือ “ชุมชนบนกองเพลิง” รวบรวมบันทึกเหตุก...

ฝนกลางไฟ พลังชีวิต พลังใจ ห้าสิบเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้

"...หนังสือเล่มนี้รวบรวมเรื่องราวจากประสบก...

ฐานะของสตรีใต้ร่มเงาอิสลาม

"...หนังสือที่นำเสนอข้อมูลจากงานศึกษาทางวิ...

ทางเลือกกลางไฟใต้ : เราจะอยู่ร่วมกันอย่างไร

"...เอกสารสรุปประเด็นเชิงนโยบายชิ้นนี้ทำหน...

เสียงท้าทายจากกัมปง

”ท่ามกลางความท้าทาย กดดัน นานัปการอันเกิดจ...

อิสลาม ความรัก?

“…การได้รู้จักความรักในแง่มุมที่องค์อัลลอฮ...

แต่งก่อนจีบ

“…เรื่องราวของความรักที่สะท้อนผ่านเรื่องเล...

ลีลาปาเต๊ะ พลังผู้:พลังชุมชน

"…คือตำราจาก “โรงเรียนชาวบ้าน” ที่สร้างขึ้นจาก...

ศวชต.เยียวยากลัยสู่สังคม

"...แต่ท่ามกลางความทุกข์ประดุจตกนรกทั้งเป็...

FAQ


1. K4DS Search คืออะไร?

K4DS Search คือ เครื่องมือสำหรับการค้นหา (Search engine) ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนใต้ที่โครงการ K4DS ได้รวบรวมไว้บนเว็บไซต์ www.K4DS.org โดยผู้ใช้สามารถพิมพ์คำค้น (Keyword) หรือข้อความที่ต้องการจะค้นหา K4DS Search จะแสดงข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนใต้ที่เกี่ยวข้องกับ Keyword ที่ได้รวบรวมไว้ทั้งหมด

2. ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนใต้ที่ K4DS ได้รวบรวมไว้ทั้งหมดมีอะไรบ้าง?

1. งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Research publication)

2. วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (Thesis)

3. งานวิชาการ โครงการ และนวัตกรรมด้านสุขภาพ (Project)

4. บรรณนิทัศน์หนังสือ (Bibliography)

5. ข่าว (News)

3. K4DS Search มีประโยชน์อย่างไร?

K4DS Search จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อนำไปสู่การสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่หรือสร้างองค์ความรู้ต่อยอดที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจากความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้

4. โครงการ K4DS จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาความรุนแรงจังหวัดชายแดนใต้ได้อย่างไร?

โครงการ K4DS ได้พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้จังหวัดชายแดนใต้โดยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนใต้ แล้วนำมาจัดการเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเป็นระบบ ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ง่าย สืบค้นได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเพื่อใช้เป็นฐานในการสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่  หรือสร้างองค์ความรู้ต่อยอดที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาจากความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้ และยังมุ่งผลิตและพัฒนาบุคลากร เป็นแกนในการประสานงานและสนับสนุนทางเทคนิควิชาการ เพื่อส่งเสริมการใช้ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้เหล่านี้ในการวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนา และแก้ไขปัญหาจากความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้

5. หากต้องการใช้บริการ K4DS Search ต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อนหรือไม่?

ท่านสามารถใช้บริการการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนใต้ของ K4DS Search ได้โดยไม่จำเป็นต้องสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์

6. หากสมัครเป็นสมาชิกของ K4DS จะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง?

ท่านสามารถใช้บริการต่างๆ ของ K4DS ที่จะมีเพิ่มขึ้นในอนาคตได้

7. สามารถดาวน์โหลดเอกสารจากเว็บไซต์ไปเผยแพร่หรือนำไปใช้อ้างอิงได้หรือไม่?

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารไปเผยแพร่ หรือนำไปใช้อ้างอิงได้

8. หากมีข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนใต้ที่ต้องการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ K4DS จะทำได้หรือไม่?

สามารถแบ่งปันข้อมูลข่าวสารต่างๆ ลงบนเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระดานข่าวหรือติดต่อโครงการ K4DS เพื่อนำเข้าฐานข้อมูล K4DS

9. หากต้องการยืมหนังสือฉบับจริง สามารถยืมผ่านทางเว็บไซต์ K4DS ได้หรือไม่?

ท่านไม่สามารถยืมหนังสือผ่านทางเว็บไซต์ได้ แต่โครงการ K4DS ได้ตั้งแหล่งจัดเก็บรูปเล่ม (hard copies) ของเนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับชายแดนใต้ไว้ 2 ที่ ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ของเครือข่ายห้องสมุดของมหาวิทยาลัย คือ

1. หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

2. ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

10. หากต้องการทราบข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของ K4DS จะสามารถติดตามได้ที่ช่องทางใดบ้าง?

หากต้องการทราบข่าว กิจกรรมต่างๆ ของ K4DS สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.K4DS.org หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ ซึ่งจะได้รับการแจ้งข่าวสารต่างๆ ทางอีเมล์ หรือติดตามได้ทางช่องทาง Social media:

• Facebook: Kfordeepsouth
• Twitter: k4deepsouth
• GotoKnow: k4deepsouth


 

Social Network


find us on facebook
  find us on twitter    find us on gotoknow  

K4DS Search


ภาคีเครือข่ายจำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter