เปิดประตูความรู้ชายแดนใต้

40 ความดีที่อยากให้ปฏิบัติในเดือนรอมฎอน

“...หนังสือที่ให้ความรู้เพื่อให้ผู้ศรัทธาในศาสนา...

คู่มือรอมฎอน

“…หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของเดือ...

ไข่นุ้ยกับแพะน้อยในวันฮารีรายอ

“...นิทานเล่มนี้เป็นหนึ่งในนิทาน 12 เรื่อง ท...

อิสลามกับวันอีด โดย อุษมาน อิดรีส, 2549

“...หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายถึงวันอีด ตั้งแต่...

ชุมชนบนกองเพลิง เรียนรู้ภาคประชาสังคม ชุด “เสียงเพรียกเพื่อสันติภาพ

“... หนังสือ “ชุมชนบนกองเพลิง” รวบรวมบันทึกเหตุก...

ฝนกลางไฟ พลังชีวิต พลังใจ ห้าสิบเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้

"...หนังสือเล่มนี้รวบรวมเรื่องราวจากประสบก...

ฐานะของสตรีใต้ร่มเงาอิสลาม

"...หนังสือที่นำเสนอข้อมูลจากงานศึกษาทางวิ...

ทางเลือกกลางไฟใต้ : เราจะอยู่ร่วมกันอย่างไร

"...เอกสารสรุปประเด็นเชิงนโยบายชิ้นนี้ทำหน...

เสียงท้าทายจากกัมปง

”ท่ามกลางความท้าทาย กดดัน นานัปการอันเกิดจ...

อิสลาม ความรัก?

“…การได้รู้จักความรักในแง่มุมที่องค์อัลลอฮ...

แต่งก่อนจีบ

“…เรื่องราวของความรักที่สะท้อนผ่านเรื่องเล...

ลีลาปาเต๊ะ พลังผู้:พลังชุมชน

"…คือตำราจาก “โรงเรียนชาวบ้าน” ที่สร้างขึ้นจาก...

ศวชต.เยียวยากลัยสู่สังคม

"...แต่ท่ามกลางความทุกข์ประดุจตกนรกทั้งเป็...

K4DS Post ฉบับเดือน เมษายน 2557

วันที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมาเป็น “วันสตรีสากล” อันถือเป็นวันสำคัญเพื่อสร้างความตระหนักและให้คุณค่ากับผู้หญิง ในฐานะสมาชิกหนึ่งในสังคมที่ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างให้เกียรติ เท่าเทียม และได้รับการปกป้องคุ้มครอง ให้ปลอดภัยจากความรุนแรง K4DS Post ฉบับเดือนเมษายนนี้ ชวนคุยเรื่องของผู้หญิง เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ของแม่ ภรรยา น้องสาว หรือลูกสาวของเราในพื้นที่แห่งนี้

59 องค์กรร้องหยุดความรุนแรงต่อเด็ก ผู้หญิงและพลเรือนในงานมหกรรมวันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 59 องค์กรได้มีข้อเรียกร้อง 5 ข้อ ต่อทุกฝ่าย ให้ยุติความรุนแรงต่อเด็ก ผู้หญิง และพลเรือน โดยระบุว่าตลอด 10 ปี ของความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผู้หญิงเสียชีวิต 395 คน บาดเจ็บ 1,596 คน โดยเสียงของสตรีผู้เป็นเหยื่อจากเหตุการณ์ความรุนแรงมีเนื้อความตอนหนึ่งว่า “...ขอให้กองกำลังติดอาวุธ จากทุกฝ่ายยุติการใช้ความรุนแรงทั้งโดยตรงและโดยอ้อมที่ส่งผลกระทบต่อเด็ก ผู้หญิง รวมทั้งพลเรือนทั่วไป เจ้าหน้าที่รัฐต้องเพิ่มมาตรการป้องกันการก่อเหตุต่อเด็ก ผู้หญิง และพลเรือนอย่างสุดความสามารถ..."


K4DS เปิดประตูความรู้ชายแดนใต้

เสียงของความหวัง บรรณาธิการโดย ฐิตินบ โกมลนิมิ, 2555.


"…เรื่องเล่าของผู้หญิงเพื่อกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ เป็นคำให้การของผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พวกเธอเป็นเสียงเงียบที่อยู่เบื้องหลังความรุนแรง เป็นคนที่ได้รับผลกระทบจากการที่ ครอบครัวหรือคนที่ตัวเองรักสูญเสียชีวิตหรือไร้อิสรภาพจากเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัว..."

อ่านเอกสารฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่


บทบาทและความท้าทายของผู้หญิงมลายูมุสลิม ท่ามกลางความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
โดย อังคณา นีละไพจิตร, 2553.


“...วันนี้ของผู้หญิงมลายูมุสลิมจึงอยู่ตรงกลางระหว่างสองทางเลือก ทั้งฝ่ายรัฐไทยที่ต้องการให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทในสังคมมากขึ้น ทั้งในเรื่องของการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาความไม่สงบ และในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในขบวนการสันติภาพ ในขณะที่ อีกฝ่ายคือผู้นำศาสนาและขบวนการชาตินิยมมลายู ที่พยายามให้ผู้หญิงยอมรับและเชื่อมั่นว่า หน้าที่หลักของเธอยังคงอยู่ในบ้าน เพื่อทำหน้าที่ภรรยาและแม่ที่ดี...”

อ่านเอกสารฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

 

Social Network


find us on facebook
  find us on twitter    find us on gotoknow  

K4DS Search


ภาคีเครือข่าย