เปิดประตูความรู้ชายแดนใต้

40 ความดีที่อยากให้ปฏิบัติในเดือนรอมฎอน

“...หนังสือที่ให้ความรู้เพื่อให้ผู้ศรัทธาในศาสนา...

คู่มือรอมฎอน

“…หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของเดือ...

ไข่นุ้ยกับแพะน้อยในวันฮารีรายอ

“...นิทานเล่มนี้เป็นหนึ่งในนิทาน 12 เรื่อง ท...

อิสลามกับวันอีด โดย อุษมาน อิดรีส, 2549

“...หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายถึงวันอีด ตั้งแต่...

ชุมชนบนกองเพลิง เรียนรู้ภาคประชาสังคม ชุด “เสียงเพรียกเพื่อสันติภาพ

“... หนังสือ “ชุมชนบนกองเพลิง” รวบรวมบันทึกเหตุก...

ฝนกลางไฟ พลังชีวิต พลังใจ ห้าสิบเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้

"...หนังสือเล่มนี้รวบรวมเรื่องราวจากประสบก...

ฐานะของสตรีใต้ร่มเงาอิสลาม

"...หนังสือที่นำเสนอข้อมูลจากงานศึกษาทางวิ...

ทางเลือกกลางไฟใต้ : เราจะอยู่ร่วมกันอย่างไร

"...เอกสารสรุปประเด็นเชิงนโยบายชิ้นนี้ทำหน...

เสียงท้าทายจากกัมปง

”ท่ามกลางความท้าทาย กดดัน นานัปการอันเกิดจ...

อิสลาม ความรัก?

“…การได้รู้จักความรักในแง่มุมที่องค์อัลลอฮ...

แต่งก่อนจีบ

“…เรื่องราวของความรักที่สะท้อนผ่านเรื่องเล...

ลีลาปาเต๊ะ พลังผู้:พลังชุมชน

"…คือตำราจาก “โรงเรียนชาวบ้าน” ที่สร้างขึ้นจาก...

ศวชต.เยียวยากลัยสู่สังคม

"...แต่ท่ามกลางความทุกข์ประดุจตกนรกทั้งเป็...

K4DS Post ฉบับเดือน มกราคม 2557

ย่างเข้าเดือนมกราคม กลิ่นอายของความสุขสนุกสนานและการเฉลิมฉลองได้มาเยือนอีกครั้ง นอกจากวันปีใหม่แล้ว วันเด็กยังเป็นอีกวันที่สร้างความสุขและรอยยิ้มให้แก่เด็กๆ ทั่วประเทศ K4DS Post ฉบับเดือนมกราคม สะท้อนเรื่องราวของเด็กในชายแดนใต้ ทั้งกิจกรรมดีดีที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคมและวัฒนธรรม และการเข้าไปเกี่ยวข้องกับความรุนแรงเพื่อให้ทุกท่านได้ตระหนักถึงอีกหลายแง่มุมของอนาคตของชาติในพื้นที่แห่งนี้

เด็ก เยาวชน ชุมชนบ้านคูลดเสี่ยง


ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านคู ต.ยาบี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณ วัดยานิการามแห่งนี้ ไม่เคยว่างเว้นจากกิจกรรมชุมชน ทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา เก้าโมงเช้าถึงเที่ยง เด็กและเยาวชนร่วมกับพ่อแม่ คนเฒ่าคนแก่ในชุมชน จะมาร่วมกันศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์ชุมชนและวิถีชีวิตของคนตำบลยาบี ทั้งเรื่องสังคมวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เช่นวันนี้ เด็กๆ ในชุมชนรวม 19 คน ได้เรียนรู้จากกิจกรรมที่ชุมชนช่วยกันจัด ได้หัดทำอีเอ็มบอลเพื่อเอาไปใช้ปรับสภาพน้ำ และได้เรียนรู้ถึงวิธีการทำน้ำส้มยางจากน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ โดยมีหมออนามัยให้การสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้


K4DS เปิดประตูความรู้ชายแดนใต้

การคุ้มครองต้องมาก่อน ป้องกันไม่ให้เด็กมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มพลเรือนติดอาวุธในภาคใต้ของประเทศไทย บรรณาธิการโดย องค์กรพันธมิตรเพื่อยุติการใช้ทหารเด็กและมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ 2554.


"…รายงานฉบับนี้กล่าวถึงการคัดเลือกและการใช้เด็กโดยชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.)  โดยสรุปถึงข้อกังวลที่เกี่ยวกับการควบคุมตัวเด็กที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มต่อต้านติดอาวุธ อีกทั้งมีข้อเสนอแนะอย่างละเอียดต่อรัฐบาลไทย ซึ่งหากได้รับการนำไป ปฏิบัติแล้วก็จะเป็นพื้นฐานของยุทธศาสตร์แบบรอบด้านในการคุ้มครองเด็กที่ได้รับผลกระทบ จากความรุนแรงที่มีการใช้อาวุธในภาคใต้ และยังช่วยให้รัฐบาลไทยปฏิบัติตามพันธกรณี ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอีกด้วย..."

อ่านเอกสารฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่


รายงานสถานการณ์เด็กและสตรี จังหวัดชายแดนใต้ ปี 2556 บรรณาธิการโดย มูลนิธิผสานวัฒนธรรม กลุ่มด้วยใจ HAP, 2556.

"...การศึกษาครั้งนี้ได้รวบรวมข้อมูลจากหลายฝ่าย และนํามาวิเคราะห์เพื่อศึกษาช่องว่างและ ความท้าทายในการปกป้องเด็กและสตรี จากผลการศึกษาพบว่า เด็กและผู้หญิงได้กลายเป็น เป้าหมายหนึ่งในการใช้ความรุนแรงเพื่อผลทางการเมือง โดยประสบเหตุความรุนแรงจากการ ถูกยิงเป็นส่วนใหญ่และเกิดจากการอยู่ในบริเวณที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และผลกระทบจาก ความรุนแรงที่ยืดเยื้อได้กลายเป็นปัจจัยที่เอื้อให้เด็กและผู้หญิงเกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรง ของทั้งสองฝ่ายในที่สุด...."

อ่านเอกสารฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

 

Social Network


find us on facebook
  find us on twitter    find us on gotoknow  

K4DS Search


ภาคีเครือข่าย