เปิดประตูความรู้ชายแดนใต้

40 ความดีที่อยากให้ปฏิบัติในเดือนรอมฎอน

“...หนังสือที่ให้ความรู้เพื่อให้ผู้ศรัทธาในศาสนา...

คู่มือรอมฎอน

“…หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของเดือ...

ไข่นุ้ยกับแพะน้อยในวันฮารีรายอ

“...นิทานเล่มนี้เป็นหนึ่งในนิทาน 12 เรื่อง ท...

อิสลามกับวันอีด โดย อุษมาน อิดรีส, 2549

“...หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายถึงวันอีด ตั้งแต่...

ชุมชนบนกองเพลิง เรียนรู้ภาคประชาสังคม ชุด “เสียงเพรียกเพื่อสันติภาพ

“... หนังสือ “ชุมชนบนกองเพลิง” รวบรวมบันทึกเหตุก...

ฝนกลางไฟ พลังชีวิต พลังใจ ห้าสิบเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้

"...หนังสือเล่มนี้รวบรวมเรื่องราวจากประสบก...

ฐานะของสตรีใต้ร่มเงาอิสลาม

"...หนังสือที่นำเสนอข้อมูลจากงานศึกษาทางวิ...

ทางเลือกกลางไฟใต้ : เราจะอยู่ร่วมกันอย่างไร

"...เอกสารสรุปประเด็นเชิงนโยบายชิ้นนี้ทำหน...

เสียงท้าทายจากกัมปง

”ท่ามกลางความท้าทาย กดดัน นานัปการอันเกิดจ...

อิสลาม ความรัก?

“…การได้รู้จักความรักในแง่มุมที่องค์อัลลอฮ...

แต่งก่อนจีบ

“…เรื่องราวของความรักที่สะท้อนผ่านเรื่องเล...

ลีลาปาเต๊ะ พลังผู้:พลังชุมชน

"…คือตำราจาก “โรงเรียนชาวบ้าน” ที่สร้างขึ้นจาก...

ศวชต.เยียวยากลัยสู่สังคม

"...แต่ท่ามกลางความทุกข์ประดุจตกนรกทั้งเป็...

K4DS Post ฉบับเดือน มีนาคม 2557

กลางกรุ่นกลิ่นอายที่ยังไม่ทันจางหายไปของดอกชบา-สัญลักษณ์ของสันติภาพชายแดนใต้ในงานมหกรรมสื่อสันติภาพชายแดนใต้ “10 ปีความรุนแรง 1 ปีสนามสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี ที่ซึ่งพลังเชิงบวกของภาคประชาสังคมที่สามารถเชื่อมร้อยโครงข่ายการทำงานที่เกาะเกี่ยวกันอย่างเหนียวแน่น และการสื่อสารสาธารณะที่สามารถทำให้ทุกภาคส่วนมีความรู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมถูกเรียกร้องและคาดหวังในการขับเคลื่อนกระบวนสันติภาพ K4DS Post ฉบับเดือนมีนาคมชวนทุกท่านย้อนทบทวนกระบวนการสันติภาพและบทบาทของสื่อภาคประชาชนที่ผ่านมาเพื่อที่จะเดินหน้าต่อบนเส้นทางสู่สันติภาพของพื้นที่แห่งนี้

กระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี: หนึ่งปีที่ผ่านมาและอีกหลายปีต่อจากนี้


ในงานมหกรรมวันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2556 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นักวิชาการ ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ความรุนแรงใน 10 ปีที่ผ่านมาสร้างความสูญเสียมามากพอแล้ว ต้องลดเงื่อนไขความรุนแรงทุกรูปแบบ ต้องใช้สันติวิธีในการแก้ไขความขัดแย้ง แม้ 1 ปีที่ผ่านมาการพูดคุยเพื่อสันติภาพยังไม่ประสบความสำเร็จ แต่ก็ไม่ยอมแพ้ โดยความไว้วางใจของกลุ่มที่เข้าร่วมการพูดคุยด้วยนั้นเป็นสิ่งจำเป็น และจำเป็นที่ทุกคนต้องมีหน้าที่เป็นกลไกในการพูดคุยที่หลากหลายเพื่อเป็นหลักประกันให้ทุกฝ่ายยอมรับ


K4DS เปิดประตูความรู้ชายแดนใต้

เราจะทำให้กระบวนการสันติภาพเดินหน้าต่อไปได้อย่างไร? โดย คณะทำงานสร้างพื้นที่สันติภาพจากคนใน (Insider Peacebuilders Platform, IPP), 2557.


"...การลงนามในเอกสาร ฉันทามติทั่วไปว่าด้วยกระบวนการพูดคุยสันติภาพ เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งยืดเยื้อมากว่า 10 ปี พัฒนาการนี้ทำให้แม้แต่คนในพื้นที่เองก็ยังประหลาดใจ ในอีกด้านหนึ่งพลวัตของกระบวนการพูดคุยสันติภาพยังส่งผลให้เกิดการขยายตัวของพื้นที่ทางการเมืองที่เพิ่มการถกเถียงในประเด็นใจกลางของความขัดแย้งที่ชายแดนใต้มากยิ่งขึ้น..."

"...เอกสารเชิงนโยบายนี้อธิบายถึงความสำเร็จและข้อบกพร่อง วิเคราะห์อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการสันติภาพที่กำลังดำเนินอยู่นี้ให้เป็นระบบและมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นทั้งจากคู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายและสาธารณชน เพื่อให้กระบวนการนี้แข็งแกร่งและสามารถจัดการและรับมือกับความท้าทายต่างๆ ที่จะต้องเผชิญในอนาคต..."

อ่านเอกสารฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่


สื่อภาคประชาชนและสิทธิการสื่อสาร: บทเรียนจากอินโดนิเซียและฟิลิปปินส์ เก็บความจากบรรยายสาธารณะโดย รศ.ดร.อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ โดย ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ 2557.


“…ในห้วงแห่งการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองครั้งสำคัญในประเทศฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย สิ่งที่เรียกว่า "สื่อภาคประชาชน" และแนวคิดเกี่ยวกับ "สิทธิในการสื่อสาร" เติบโตขยายตัวขึ้นได้อย่างไร สื่อเหล่านี้มีพลังในการกำหนดชะตากรรมของบ้านเมืองของพวกเขาอย่างไร ประสบการณ์ของการเคลื่อนไหวของสื่อประชาชนดังกล่าวจะเป็นบทเรียนให้กับผู้คนในพื้นที่ความขัดแย้งในชายแดนใต้ได้หรือไม่...”

อ่านเอกสารฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

 

Social Network


find us on facebook
  find us on twitter    find us on gotoknow  

K4DS Search


ภาคีเครือข่าย