เปิดประตูความรู้ชายแดนใต้

40 ความดีที่อยากให้ปฏิบัติในเดือนรอมฎอน

“...หนังสือที่ให้ความรู้เพื่อให้ผู้ศรัทธาในศาสนา...

คู่มือรอมฎอน

“…หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของเดือ...

ไข่นุ้ยกับแพะน้อยในวันฮารีรายอ

“...นิทานเล่มนี้เป็นหนึ่งในนิทาน 12 เรื่อง ท...

อิสลามกับวันอีด โดย อุษมาน อิดรีส, 2549

“...หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายถึงวันอีด ตั้งแต่...

ชุมชนบนกองเพลิง เรียนรู้ภาคประชาสังคม ชุด “เสียงเพรียกเพื่อสันติภาพ

“... หนังสือ “ชุมชนบนกองเพลิง” รวบรวมบันทึกเหตุก...

ฝนกลางไฟ พลังชีวิต พลังใจ ห้าสิบเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้

"...หนังสือเล่มนี้รวบรวมเรื่องราวจากประสบก...

ฐานะของสตรีใต้ร่มเงาอิสลาม

"...หนังสือที่นำเสนอข้อมูลจากงานศึกษาทางวิ...

ทางเลือกกลางไฟใต้ : เราจะอยู่ร่วมกันอย่างไร

"...เอกสารสรุปประเด็นเชิงนโยบายชิ้นนี้ทำหน...

เสียงท้าทายจากกัมปง

”ท่ามกลางความท้าทาย กดดัน นานัปการอันเกิดจ...

อิสลาม ความรัก?

“…การได้รู้จักความรักในแง่มุมที่องค์อัลลอฮ...

แต่งก่อนจีบ

“…เรื่องราวของความรักที่สะท้อนผ่านเรื่องเล...

ลีลาปาเต๊ะ พลังผู้:พลังชุมชน

"…คือตำราจาก “โรงเรียนชาวบ้าน” ที่สร้างขึ้นจาก...

ศวชต.เยียวยากลัยสู่สังคม

"...แต่ท่ามกลางความทุกข์ประดุจตกนรกทั้งเป็...

อ่าน K4DS Post ดาวน์โหลด K4DS Post

K4DS Post ฉบับเดือน ธันวาคม 2557


K4DS Post ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2557


K4DS Post ฉบับเดือน ตุลาคม 2557


K4DS Post ฉบับเดือน กันยายน 2557


K4DS Post ฉบับเดือน สิงหาคม 2557


K4DS Post ฉบับเดือน กรกฏาคม 2557


K4DS Post ฉบับเดือน มิถุนายน 2557


K4DS Post ฉบับเดือน พฤษภาคม 2557


K4DS Post ฉบับเดือน เมษายน 2557


K4DS Post ฉบับเดือน มีนาคม 2557


K4DS Post ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2557


K4DS Post ฉบับเดือน มกราคม 2557


K4DS Post ฉบับเดือน ธันวาคม 2556


K4DS Post ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2556


K4DS Post ฉบับเดือน ตุลาคม 2556


K4DS Post ฉบับเดือน กันยายน 2556


K4DS Post ฉบับเดือน สิงหาคม 2556


K4DS Post ฉบับเดือน กรกฎาคม 2556


K4DS Post ฉบับเดือน มิถุนายน 2556


K4DS Post ฉบับเดือน พฤษภาคม 2556


K4DS Post ฉบับเดือน เมษายน 2556


K4DS Post ฉบับ(ฉบับพิเศษ)เดือนมีนาคม 2556


K4DS Post ฉบับเดือน มีนาคม 2556


K4DS Post ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2556


K4DS Post ฉบับเดือน มกราคม 2556 

Social Network


find us on facebook
  find us on twitter    find us on gotoknow  

K4DS Search


ภาคีเครือข่าย