คู่มือมาตรฐานขั้นต่ำของการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

คู่มือมาตรฐานขั้นต่ำของการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม The Sphere Project's Humanitation Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response 2011

ฉบับเต็ม

คู่มือกรอบการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน WHO's Emergency Response

คู่มือกรอบการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน WHO's Emergency Response Framework

ฉบับเต็ม

คู่มือการรับมือแผ่นดินไหว ฉบับย่อ

คู่มือการรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหว ฉบับย่อ โดยเนื้อหาประกอบด้วย
1.ทำอย่างไรเมื่อเกิดแผ่นดินไหว
2.การเตรียมรับมือแผ่นดินไหว
3.ขั้นตอนยามเกิดเหตุฉุกเฉินจากแผ่นดินไหว
4.ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัย
ฉบับเต็ม

คู่มือประชาชนสำหรับป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วม

ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา โลกประสบกับภัยธรรมชาติเช่น แผ่นดินไหว คลื่นสึนามิพายุฝนน้ําท่วมหลายครั้ง และมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น รวมถึงประเทศไทยก็ประสบกับภัยธรรมชาติหลายครั้งโดยเฉพาะปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ทั้งด้านความรุนแรง พื้นที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
หนังสือคู่มือนี้จึงหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนให้ประชาชนได้ทราบถึงโรคภัยที่อาจมากับภาวะอุทกภัย เพื่อประชาชนจะได้สามารถป้องกัน ดูแลตนเองเบื้องต้นได้อันจะเป็นการบรรเทาปัญหาได้อีกทางหนึ่ง ฉบับเต็ม

หนังสือ เมื่อร่วมมือฟื้นฟู กู้ไทย...จากภัยพิบัติ "สึนามิ"

ในวาระครบรอบ 3 ปี ของการเกิดธรณีพิบัติภัยใต้ทะเลและคลื่นยักษ์สึนามิ เมื่อปลายปี 2550 ที่สังคมไทยอาจจะเริ่มลืมและกำลังยุ่งอยู่กับการเลือกตั้งทั่วไปพร้อมการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ทางการเมืองที่ยุ่งเหยิงต่อเนื่องมาหลายปี ด้วยการระลึกถึงเหตุผลหลัก 3 ประการคือ กรณีที่เกิดขึ้นนั้นถือเป็นเหตุการณ์ครั้งใหญ่ที่สุด รุนแรงที่สุดและเกิดกระแสความช่วยเหลืออย่างกว้างขวาง “ที่สุด” ในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ เกิดขึ้นในประเทศไทยของเรา และชนชาวไทยได้ช่วยกันช่วยเหลือฟื้นฟูจนได้รับการกล่าวขานจากทั้งโลกว่า “ทำได้ดี น่ารักประทับใจอย่างที่สุด” และมีทีท่าว่าอนาคตข้างหน้าจะมีภัยใหญ่น้อยเกิดมากขึ้น โดยยังไม่เห็นมีการสรุป