โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

แนะนำการดูแลสุขภาพระยะหลังสถานการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ

 

                                                      ตาแดง

 

 

ภาวะตาแดงเกิดได้จากหลายสาเหตุ  แต่ที่พบบ่อย  มักเกิดจากการติดเชื้อที่เยื่อ

บุตา  ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัส  นอกจากนี้อาจเกิดจากเชื้อแบคทีเรียก็ได้

 

ลักษณะอาการของตาแดงจากเชื้อไวรัส       คือ    ผู้ป่วยไม่มีไข้สูง     เยื่อบุตาแดง    

บวม    ไม่สบายตา  เคืองตา  มีขี้ตาลักษณะเป็นน้ำ  ไม่ขุ่นเหลือง            ในผู้ป่วยบางราย 

อาจมีการอักเสบของกระจกตาร่วมด้วย      ซึ่งจะมีอาการสู้แสงไม่ได้    เคืองมากและอาจ

ตามัวลง

 

การรักษา

-         รักษาตามอาการ  จะหายเองภายใน  10 – 12 วัน

-         ประคบน้ำเย็น

-         หยอดยาตามแพทย์สั่ง

 

เนื่องจากตาแดงมีการติดต่อกันได้ประมาณ  10 – 14 วัน  โดยการสัมผัสน้ำตา 

หรือขี้ตา  ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำตาหรือขี้ตา  งดการใช้ของร่วมกับผู้อื่น 

ล้างมือบ่อย ๆ

 

นอกจากนี้อาจมีภาวะตาแดงจากสาเหตุอื่นได้  เช่น       แผลติดเชื้อที่กระจกตา 

ม่านตาอักเสบ   หรือภาวะต้อหินเฉียบพลัน    ซึ่งเป็นภาวะที่มีความรุนแรง      ดังนั้น 

ถ้าผู้ป่วยที่มีอาการตาแดงจึงควรพบจักษุแพทย์

 

¤      หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดได้ที่  ภาควิชาจักษุวิทยา  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

โทรศัพท์หมายเลข   (074) 451381, 451382