ชื่อเรื่อง
พลังแห่งสันติวิธี: การยุติปัญหาความขัดแย้งในรอบศตวรรษ / A force more powerful: A century of nonviolent conflict
ประเภท
บรรณนิทัศน์
ผู้แต่ง
Peter Ackerman, Jack Duvall
บรรณาธิการ
, สดใส ขันติวรพงศ์
บทคัดย่อ

ชัยชนะไม่จะเป็นต้องเกิดจากอาวุธที่เหนือกว่าหรือมากกว่าเสมอไป บทเรียนจากขบวนการสันติวิธีทั่วโลกได้ชี้ว่า แม้ประชาชนต่อสู้ด้วยมือเปล่าก็สามารถบีบบังคับให้รับบาลที่ทรงพลังต้องยินยอม โอนอ่อนผ่อนตาม หรือถึงกับสลำนาจได้ ทั้งนี้เพราะถึงที่สุดแล้ว ทุกรับบาลไม่เว้นแม้แต่รัฐบาลเผด็จการหรือผู้ปกครองอาณานิคม อยู่ได้ก็ด้วยความยินยอมของประชาชน รัฐบาลที่ถูกปฏิเสธหรือคว่ำบาตรย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ พลังแห่งสันติวิธี ให้รายละเอียดเกี่ยวกับพลวัตและพัฒนาการของการต่อสู้ด้วยสันติวิธีเกือบ 20 กรณี ซึ่งมีความแตกต่างทั้งในด้านยุทธวิธีและผลลัพท์ ชี้ให้เห็นถึงความหลากหลายของขบวนการสันติวิธี ขณะเดียวกันก้ได้วิเคราะห์ถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จและล้มเหลวของขบวนการเหล่านี้ จงไม่เพียงช่วยให้เกิดความเข้าใจในความเป็นไปของโลกในศตวรรษที่แล้วเท่านั้น หากยังเป็นประโยชน์สำหรับผู้ปรารถนาขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองด้วยสันติวิธี

สำนักพิมพ์
สวนเงินมีมา
ISBN
9786167368029
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่พิมพ์
2553
ราคา
620 บาท
ฉบับเต็ม