ชื่อเรื่อง
ไข่นุ้ยกับแพะน้อยในวันฮารีรายอ (ไทย-ยาวี)
ประเภท
บรรณนิทัศน์
ผู้แต่ง
บทคัดย่อ

“...นิทานเล่มนี้เป็นหนึ่งในนิทาน 12 เรื่อง ที่อุทยานการเรียนรู้ ยะลา (TK Park Yala) ร่วมกับเทศบาลนครยะลาและมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการอ่านให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ “ไข่นุ้ยกับแพะน้อยในวันฮารีรายอ” เป็นหนังสือที่นำเสนอวิถีชีวิตของชาวมุสลิมภาคใต้โดยเฉพาะประเพณีอันมีเอกลักษณ์ของเทศกาลฮารีรายอผ่านเรื่องเล่าอันสนุกสนานและภาพประกอบอันสวยงามของตัวละครในเรื่อง นอกจากนี้ยังแทรกแง่คิดและคติสอนใจแก่ผู้อ่าน...”

อ่านนิทานพร้อมฟังเสียงประกอบได้ที่ http://audiobook.tkpark.or.th/#

สำนักพิมพ์
แปลน ฟอร์คิดส์
จำนวนหน้า
53
ISBN
-
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่พิมพ์
1
ราคา
-
ฉบับเต็ม