ชื่อเรื่อง
การเจรจาสู่อนาคต ปาตานี Negotiating the Future of Patani
ประเภท
บรรณนิทัศน์
ผู้แต่ง
บรรณาธิการวารสารชุด
เอกรินทร์ ต่วนศิร, ปรัชญา โต๊ะอิแต, อาอิชะห์ กายแก้ว, อับดุลเลาะ หมัดอะดำ, นูรีมะห์ บือราเฮง, ดอน ปาทาน
บทคัดย่อ
-
สำนักพิมพ์
PATANI FORUM
จำนวนหน้า
122
ISBN
978-616-361-217-5
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่พิมพ์
2557
ราคา
-
ฉบับเต็ม