ชื่อเรื่อง
ฟ้าหม่นที่เมืองยะลา สารคดีคัดสรรจากเยาวชนนักเขียนเมืองยะลา
ประเภท
บรรณนิทัศน์
ผู้แต่ง
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต1
บทคัดย่อ
-
สำนักพิมพ์
เอสพริ้นท์
จำนวนหน้า
192
ISBN
-
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่พิมพ์
2550
ราคา
-