ชื่อเรื่อง
ปาฐกถามูลนิธิโกมลคีมทอง ประจำปี 2549 : เยียวยาบาดแผลคืนวันอันโหดร้ายด้วยศรัทธา อาทร และห่วงใย
ประเภท
บรรณนิทัศน์
ผู้แต่ง
 โซรยา จามจุรี
บทคัดย่อ

เยียวยาบาดแผลคืนวันอันโหดร้ายด้วยศรัทธา อาทร และห่วงใย เป็นหนังสือที่ถอดมาจากการปาฐกถาของมูลนิธิโกมลคีมทอง ประจำปี พ.ศ.2549 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2549 องค์ปาฐกในครั้งนี้คือ คุณโซรยา จามจุรี ผู้ทำงานด้านการช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ หรือครอบครัวผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ไม่สงบของจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยคุณโซรยาได้มาบอกเล่าเรื่องราวของเหยื่อจากความรุนแรงซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 มาจนถึงปีนี้ (พ.ศ.2549) อย่างเข้าสู่ปีที่ 3 ที่มีครูเป็นเหยื่อของความรุนแรงหลายครั้ง โดยเฉพาะเหตุการณ์เผาโรงเรียนกว่า 30 โรง ในปี พ.ศ.2536 ที่ยังคงไม่กระจ่างว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุ และเหตุการณ์ลักษณะนี้ก็ยังเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า นอกจากครูแล้วชาวบ้านธรรมดาก็ยังตกเป็นเหยื่อจำนวนมากด้วย เช่น จากกรณีกราดยิงมัสยิด เหตุการณ์ตากใบ รวมไปถึงการสูญหายไปอย่างไร้ร่องรอยของทนายสมชาย นีละไพจิตร ซึ่งนำความโศกเศร้ามาสู่ครอบครัวอย่างมาก การเยียวยาช่วยเหลือครอบครัวผู้สูญหายและผู้เป็นเหยื่อเหล่านี้จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่รัฐต้องเยียวยาบาดแผล ก่อนจะกลายเป็นแผลที่ฉกรรจ์เรื้อรังจนรักษาไม่ได้

เนื้อหาในหนังสือแบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดยใน ส่วนแรก เป็นการประกาศเกียรติคุณบุคคลเกียรติยศมูลนิธิโกมลคีมทอง ประจำปี พ.ศ.2549 อันได้แก่ นางสาวสารี อ๋องสมหวัง กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, นางสาวนารี เจริญผลพิริยะ กรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ และอนุกรรมการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และนางอังคนา นีละไพจิต ภรรยาของทนายสมชาย นีละไพจิตร ผู้สนับสนุนความดี ความงาม และทวงถามความจริงแก่สามีและสังคม ส่วนที่สอง เป็นเนื้อหาที่ถอดจากการปาฐกถาเรื่อง “เยียวยาบาดแผลคืนวันอันโหดร้ายด้วยศรัทธา อาทร และห่วงใย” ที่เริ่มด้วยการแนะนำองค์ปาฐกโดยคุณโสภณ สุภาพงษ์ ต่อด้วยเนื้อหาการปาฐกถาโดยคุณโซรยา จามจุรี และกล่าวปิดปาฐกถาโดยนายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน์ และส่วนที่สาม ภาคผนวก เป็นบทความและเรื่องราวการทำงานของคุณโซรยา ได้แก่ บันทึกจากการเยี่ยมบ้านผู้สูญเสีย กรณีเหตุการณ์ 28 เมษาฯ “ดอกไม้บาน หน้าบ้านที่สร้างไม่เสร็จ”, ศรัทธาและศาสนา: นำสันติสู่ดวงใจครอบครัวผู้สูญเสีย, สัมภาษณ์โซรยา จามจุรี ในวันสตรีสากล, 2 ปีเหตุกรือเซะ: บทเรียนและชะตากรรมครอบครัวผู้สูญเสีย และประวัติชีวิตและการทำงานของคุณโซรยา จามจุรี

“ดิฉันอยากจะบอกท่านว่านี่เป็นงานที่เราจะต้องฝ่าข้ามอคติทางเชื้อชาติ ทางศาสนา ทางภาษา ทางวัฒนธรรม มองทุกคนเป็นมนุษย์ที่มีเลือดเนื้อ ชีวิต จิตใจเหมือนกับเราทุกคน ไม่มีใครแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่าย เป็นพรรค เป็นพวก ไม่ควรจะมีการเลือกข้าง ทุกคนล้วนประสบชะตากรรมเดียวกัน ล้วนเป็นเหยื่อของความรุนแรงในเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น” นี้คือคำพูดส่วนหนึ่งที่คุญโซรยา จามจุรี พยายามเรียกร้องต่อสังคมไทย เพื่อให้เกิดสันติภาพขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในเร็ววัน เพราะผู้สูญเสีย ครอบครัวผู้สูญเสีย ครอบครัวผู้สูญหาย และครอบครัวของคนที่ได้รับบาดเจ็บอีกมากมาย ยังคงมีความรู้สึกคับแค้น ขมขื่นใจจากการถูกกระทำมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ คำว่า สันติสุข จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากเราทุกคนในชาติ ไม่ร่วมมือ ร่วมใจกันสร้างเพื่อให้ความฝันและความหวังเกิดขึ้นจริงได้ในที่สุด

สำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง
จำนวนหน้า
128
ISBN
978-974-94616-8-6
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่พิมพ์
2550
ราคา
90 บาท
ฉบับเต็ม