ชื่อเรื่อง
มลายูศึกษา :ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาชน มลายูมุสลิมในภาคใต้
ประเภท
บรรณนิทัศน์
ผู้แต่ง
 นิธิ เอียวศรีวงศ์
บทคัดย่อ
-
สำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์อมรินทร์
จำนวนหน้า
148
ISBN
9789749898055
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่พิมพ์
2550
ราคา
165 บาท
ฉบับเต็ม