ชื่อเรื่อง
สนามข่าวสีแดง  เรียนรู้โต๊ะข่าวภาคใต้
ประเภท
บรรณนิทัศน์
ผู้แต่ง
 ภาสกร จำลองราช
บทคัดย่อ

"สนามข่าวสีแดงเป็นอีกเจตนารมณ์หนึ่งของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง ประเทศไทยที่ต้องการถอดบทเรียนในลักษณะการถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานของ ศูนย์ข่าวอิศราและคนในสนามข่าว โดยคาดหวังว่าการถอดบทเรียนการทำข่าวในพื้นที่ความขัดแย้งหรือในพื้นที่สี แดงครั้งนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนในแวดวงสื่อมวลชน ทั้งผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่ศึกษาทางด้านสื่อมวลชน รวมทั้งผู้ที่สนใจอื่น ๆ " ภายในเล่มจัดลำดับเนื้อหาเริ่มตั้งแต่ เรียนรู้ "สื่อใหม่" การเกิดขึ้นของศูนย์ข่าวอิศรา การบริหารกองบ.ก.ศูนย์ข่าวอิศรา ถัดมากล่าวถึงข้อควรรู้อย่างกว้าง ๆ ในประเด็น วิถีชุมชน การเรียนรู้ความแตกต่าง อีกบทหนึ่งคือ หลากวิธีเสี่ยงภัย ก่อนเข้าสู่เนื้อหาหลักในส่วนที่มีชื่อว่า ชนความจริง : การรายงานข่าวในสถานการณ์เผชิญหน้า รวบรวม 7 กรณีที่เคยเป็นข่าวดังในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาในสถานการณ์ร้อนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เปิดเผยเบื้องหลังและถอดบทเรียนจากการทำงาน อีกหลายหัวข้อน่าอ่าน เช่น บันทึกสารผ่านเลนส์ คนข่าวโทรทัศน์ในสนามข่าวสีแดง ถ่วงดุลข่าวในภาวะความขัดแย้ง และมุมองนักวิชาการ ฐานคิดเรื่องนักข่าวสันติภาพ (Peace Journalist) จากภาคปฏิบัติสู่นิยาม ถึงแม้หนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงการทำงานข่าวใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่เนื้อหาหลายส่วนสามารถนำวิธีการไปเทียบเคียงใช้ได้กับพื้นที่ซึ่งมีความต่างทางวัฒนธรรมกลุ่มอื่นด้วย

สำนักพิมพ์
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย
จำนวนหน้า
295
ISBN
9789748300658
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่พิมพ์
2550
ราคา
150 บาท
ฉบับเต็ม