ชื่อเรื่อง
เลือกอนาคต : บทสังเคราะห์การพิจารณาทางเลือกเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในเวทีนโยบายสาธารณะ "ชายแดนใต้จัดการตนเอง"
ประเภท
บรรณนิทัศน์
ผู้แต่ง
รอมฏอน ปันจอร์
บทคัดย่อ
-
สำนักพิมพ์
บริษัท อัพทรูยู ครีเอทนิว จำกัด
จำนวนหน้า
56
ISBN
-
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่พิมพ์
2556
ราคา
-
ฉบับเต็ม