ชื่อเรื่อง
รัฐปัตตานีใน "ศรีวิชัย" เก่าแก่กว่ารัฐสุโขทัยในประวัติศาสตร์
ประเภท
บรรณนิทัศน์
ผู้แต่ง
ศรีศักร วัลลิโภดม
บทคัดย่อ

งานค้นคว้าและวิจัยทางวิชาการของอาจารย์ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม, ประพนธ์ เรืองณรงค์, รัตติยา สาและ, ปรามินทร์ เครือทอง ประมวลภาพเสด็จฯ เมืองปัตตานีของรัชการที่ 5-7

สำนักพิมพ์
โรงพิมพ์บริษัท พิฆเณศ พริ้นท์ติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด
จำนวนหน้า
358
ISBN
974-323-183-8
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่พิมพ์
2547
ราคา
280 บาท