ชื่อเรื่อง
ใต้เงาฮิญาป
ประเภท
บรรณนิทัศน์
ผู้แต่ง
แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง
บทคัดย่อ

หนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นตรงที่ไม่มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่พร้อมจะเปิดตัวกับชุมชนอย่างเต็มใจ ซึ่งการเปิดตัวนี้เป็นเรื่องสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ เพราะมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ผู้จัดทำหนังสือเล่มนี้เชื่อว่าการที่มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาเล่าเรื่องของตนเอง จะทำให้เกิดความเข้าใจในแง่มุมของความมีชีวิตมากกว่าเข้าใจเอดส์ในแง่มุมของโรค หนังสือเล่มนี้ตั้งคำถามที่ต้องช่วยกันพยายามหาคำตอบว่า เพราะอะไร ผู้ติดเชื้อเอชไอวีในพื้นที่แถบนี้ถึงไม่พร้อมจะเปิดเผยตนเองต่อชุมชน หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นเพราะมูลนิธิเข้าถึงเอดส์เห็นความสำคัญของการเรียนรู้เรื่องเอดส์ผ่านวิถีชีวิต ประกอบกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีในพื้นที่อยากจะแบ่งปันเล่าเรื่องชีวิตของตนเองในแง่มุมต่างๆทั้งทัศนคติ ความเข้าใจ ความรู้ต่อเรื่องเอดส์ที่อยู่ในวิถีชีวิตปกติธรรมดาของคนๆ หนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ ซึ่งอาจจะมีบางช่วงที่ต้องออกจากพื้นที่ไปประกอบอาชีพบ้าง แต่สุดท้ายก็ต้องกลับมาในพื้นที่เพราะที่นี่เป็นบ้านของเขา หนังสือเล่าเรื่องชีวิตของผู้ติดเชื้อเล่มนี้ทำหน้าที่ช่วยถางทางตั้งต้น เปิดทางให้เกิดการทำงานเรื่องเอดส์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยผู้จัดทำเชื่อว่าเนื้อหาที่นำเสนอในเรื่องเอดส์มีความลึกซึ้งมากกว่า “โรค” ชนิดหนึ่งเท่านั้น

เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย เนื้อหาตอนต่างๆ อาทิ ตอนใต้เงาฮิญาป, เรื่องสำคัญของลา, เพียงผ่านพบก็ได้ผูกพัน, เขาเป็นคนดีและยังคงเป็นคนดี, ไม่ใช่แค่บุหรี่มวนเดียว เป็นต้น

หนังสือที่มาจากมูลนิธิเข้าถึงเอดส์เล่มนี้ทำให้ตระหนักได้ว่ายังมีปัญหาอันซับซ้อนลึกซึ้งอีกมากมายที่ฝังตัวอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ เป็นปัญหาที่คนในพื้นที่เองที่จะต้องร่วมมือกระทำต่อกัน ทั้งนี้เป็นเพราะความไม่รู้เรื่องปัญหาโรคเอดส์ซึ่งเป็นผลของการไม่ได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิเช่น ผู้หญิงทั้งสามคนที่เป็นตัวละครหลักในหนังสือเล่มนี้ล้วนเป็นผู้ถูกกระทำจากสังคมและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆ ตัว อีกทั้งสร้างความไม่รู้และความกลัวให้เกิดขึ้นทั้งๆที่ความไม่รู้และความกลัวดังกล่าวสามารถที่จะหยุดได้ด้วยความรู้และความรักที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ ขณะที่ตัวละครอย่างอาแบ(พี่ชาย)การิมสะท้อนวิถีชีวิตที่ศาสนาอิสลามแทบไม่มีส่วนในการตัดสินใจกระทำการใดๆ ของกลุ่มวัยรุ่นเลย มิใช่เฉพาะเด็กที่ไม่เรียนศาสนาเท่านั้น แต่อาแบการิมที่เคยเป็นเด็กเรียนดีด้านศาสนามาตลอด กลับไม่สามารถใช้ความรู้ที่มีในการประกอบการตัดสินใจของตนเองได้เลย แสดงให้เห็นว่ายังคงมีสาเหตุที่สำคัญอีกหลายอย่างที่สังคมยังยังต้องเรียนรู้และช่วยเหลือเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของคนในพื้นที่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้

สำนักพิมพ์
มูลนิธิเข้าถึงเอดส์
จำนวนหน้า
62
ISBN
9786169123804
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่พิมพ์
2555
ราคา
แจกฟรี