ชื่อเรื่อง
ทักษะวัฒนธรรม คู่มือวิธีการขัดกันฉันมิตรชายแดนใต้
ประเภท
บรรณนิทัศน์
ผู้แต่ง
แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง
บรรณาธิการ
, สายพิณ ศุพุทธมงคล
บทคัดย่อ
-
สำนักพิมพ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
จำนวนหน้า
174
ISBN
978-974-618-444-1
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่พิมพ์
-
ราคา
-
ฉบับเต็ม