ชื่อเรื่อง
Muslim Separatism: The Moros of Southern Philippines and Malays of Southern Thailand
ประเภท
บรรณนิทัศน์
ผู้แต่ง
W. K. Che Man
บทคัดย่อ
-
สำนักพิมพ์
Oxford University Press
จำนวนหน้า
260
ISBN
978-0195889246
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่พิมพ์
-
ราคา
-