ชื่อเรื่อง
Tearing apart the land : Islam and legitimacy in Southern Thailand
ประเภท
บรรณนิทัศน์
ผู้แต่ง
Duncan McCargo
บทคัดย่อ
-
สำนักพิมพ์
Cornell University Press
ISBN
-
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่พิมพ์
-
ราคา
-