ชื่อเรื่อง
Sejarah Perjuangan Melayu Patani 1785-1954, Malaysia
ประเภท
บรรณนิทัศน์
ผู้แต่ง
Nik Anuar Nik Mahmud
บทคัดย่อ
-
สำนักพิมพ์
Penerbit UKM
ISBN
-
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่พิมพ์
-
ราคา
-