ชื่อเรื่อง
บทบาททางการเมืองของกลุ่มวะห์ดะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประเภท
บรรณนิทัศน์
ผู้แต่ง
นัจมุดดีน อูมา
บทคัดย่อ
-
สำนักพิมพ์
สายใย,สนพ.
จำนวนหน้า
176
ISBN
9786169028802
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่พิมพ์
2548
ราคา
-
ฉบับเต็ม