ชื่อเรื่อง
ปัตตานี อดีต-ปัจจุบัน
ประเภท
บรรณนิทัศน์
ผู้แต่ง
อ บางนรา (นามแฝง) 
บทคัดย่อ

หนังสือเล่มนี้นับได้ว่าต้นขบวน หนังสือที่เกี่ยวข้องเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยุดหลังปี 2519 “ปัตตานี : อดีต-ปัจจุบัน” เป็นหนังสือที่มีความสำคัญเพราะเป็นหนังสือที่ปลุกกระแสการอ่าน นำผู้อ่านให้หันมาสนใจต่อประเด็นประวัติศาสตร์ กลับมาสำรวจรากเหง้าตนเองของชาวไทยมลายูมุสลิมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีบันทึกว่า เมื่อหนังสือพิมพ์เสร็จว่างจำหน่ายแล้วขายได้หมดในเวลาเพียงไม่กี่วันหลังจากวางแผง กว่าครึ่งที่ผลิตจำหน่ายหมดที่ปัตตานี นอกจากนั้นวางขายในจังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส โดยไม่ทันที่จะวางขายในกรุงเทพฯและจังหวัดอื่นๆ

เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย เรื่องราวเกี่ยวกับปัตตานี ทั้งเนื้อหาและภาพประกอบที่หายาก โดยกล่าวถึงปัตตานีในอดีตถึงปัจจุบันทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ การเมือง ผลกระทบของปัญหา ตั้งแต่สมัยลังกาสุกะ การสร้างเมืองปัตตานี อาทิ หัวเรื่อง ความสัมพันธ์ของปัตตานีกับสยามในสมัยสุโขทัยและในสมัยอยุธยา,เนื้อหาเกี่ยวกับราชวงศ์ต่างๆ,สมัยราชินี,สมัยเลือกราชา,ความพยายามของรัฐบาลไทยที่จะส่งคนไทยไปปกครองหัวเมืองมลายู,นโยบายยัดเยียดและปราบปรามของรัฐบาลและเนื้อหาที่กล่าวถึงเหตุการณ์ความไม่สงบตั้งแต่ยุคของหะยีสุหลงกับข้อเรียกร้อง 7 ประการ,กรณีบ้านดุซงญอและบทบันทึกเหตุการณ์ต่างๆที่บันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ปัตตานี พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน แผนที่ การอ้างอิง โดยที่มาของเนื้อหารวบรวมมาจากเอกสารที่มาจากภายในปัตตานี เอกสารภาษาอังกฤษ เอกสารภาษาไทย เอกสารภาษามาลายู ภาพข่าวและภาพเหตุการณ์วันสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ปัตตานีเมื่อ 13 ธันวาคม 2518 ที่ชาวปัตตานี 13 คนถูกระเบิดอันเนื่องจากขอความเป็นธรรมจากรัฐบาลและเรื่องราวของชายมุสลิม 5 คน ที่ถูกทหารฆ่าที่สะพานกอตอ เป็นต้น

ทั้งเนื้อหาและภาพประกอบในเล่มนี้สะท้อนความจริงที่เกิดขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์ปัตตานีและเหตุการณ์ร่วมสมัย(ก่อนปี 2520) ซึ่งเป็นการเขียนและรวบรวมเรื่องราวเป็นการค้นคว้าโดยคนในพื้นที่ ในฐานะผู้เขียนเป็น “คนใน”ของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกทั้งมีความสามารถในการสื่อสารแปลความด้านภาษาทั้งภาษาไทย มลายู(ยาวีและรูมี) ภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับทำให้สามารถสื่อและเรียบเรียงเนื้อหาในหลายแง่มุม มีหลักฐานที่เป็นวิชาการ น่าเชื่อถือ ครอบคลุมที่สุดของหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในยุคเดียวกัน

สำนักพิมพ์
ชมรมแสงเทียน
จำนวนหน้า
209
ISBN
-
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่พิมพ์
2519
ราคา
-