หลักสูตร


course

 

สถานการณ์โรค


situation
 

เอกสาร


Article
 

ข่าวสาร


news

ติดต่อเรา

มูลนิธิสุขภาพภาคใต้ Southern Health Foundation (SHF)
ชั้น 1 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์/โทรสาร 0 7445 1168

ศูนย์พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์แผนงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000
โทร. 02-590-3363 โทรสาร 02-590-3363
Website: www.thaincdwatch.net
E-mail: ncd@gmail.com

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.