หลักสูตร


course

 

สถานการณ์โรค


situation
 

เอกสาร


Article
 

ข่าวสาร


news

NCDEPI 1

หลักสูตรพัฒนาแพทย์ด้านระบาดวิทยา โรคไม่ติดต่อเพื่อการควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อในพื้นที่


  Slide

 1. แลกเปลี่ยน เทคนิค กลเม็ด และรูปแบบการจัดการลดเสี่ยง บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) .PDF

 2. การทบทวนงานวิจัย .PDF

 3. การออกแบบสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อกิจกรรมทางกาย .PDF

 4. การจัดการ Healthy Spaces and Places .PDF

 5. รูปแบบการจัดการ ลดเค็ม ในโรงพยาบาล .PDF

 6. จากยุทธศาสตร์ชาติ สู่มาตรการชุมชน ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ .PDF

 7. บทเรียนงานวิชาการ งานวิจัยในการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพในโรงเรียน .PDF

 8. โครงการ“SHAPE ดี HEALTHY สั่งได้ .PDF

 9. Models & Tactics ในการปรับพฤติกรรมสุขภาพ .PDF

 10. สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) .PDF

 11. การสื่อสาร สร้างกระแส ด้วยนวัตกรรม social media .PDF

 12. สื่อออนไลน์ มูลนิธิหมอชาวบ้าน .PDF

 13. การประเมินความเสี่ยงต่อโรคไตในคนไทย .PDF

 14. Cardiovascular Disease Prevention & Control of NCD .PDF

 15. Innovation for selfmanagement for NCDs .PDF

  tags: 

  Zircon - This is a contributing Drupal Theme
  Design by WeebPal.