เอกสาร

Fact Sheet

ตาย ดื่มแล้วขับ   หมวกนิรภัยกับอุบัติเหตุบนถนน   เด็กกับอุบัติเหตุทางถนน

การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

ดื่มแล้วขับ

หมวกนิรภัยกับอุบัติเหตุ
บนถนน

เด็กกับอุบัติเหตุทางถนน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขยายพื้นที่ดำเนินงานระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อความปลอดภัยทางถนน
วันที่ 13-14 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมริชมอนด์  นนทบุรี

วันที่ 1-2 เมษายน 2558 ณ โรงแรม ไมด้า งามวงศ์วาน  นนทบุรี

 • เอกสารประกอบการประชุม
  • ข้อมูลต้านสถานการณ์   โดย  นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร .PPTX 
  • การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์   โดย  นพ.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย .PPTX
  • สถานการณ์และการเตรียมความพร้อมการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน   โดย  นพ.ไผท สิงห์คำ .Zip
  • การวิเคราะห์ข้อมูลเทศกาลสงกรานต์
   • อุดรธานี .PPTX 
   • ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ .PDF 
   • สงขลา .PPTX 
   • ลำปาง .PPTX 
   • ภูเก็ต .PPTX 
   • นครศรีธรรมราช .PPTX 
   • นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ .PPTX 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมการขยายพื้นที่การดำเนินงานระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อความปลอดภัยทางถนน”
วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2557 ณ Boat lagoon resort จังหวัดภูเก็ต

 • เอกสารประกอบการประชุม
  • โครงการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน NCD2
   • เอกสารโครงการ .PDF 
   • Roadmap .PDF
  • สไลด์หลักการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล .ZIP

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพเจ้าที่สาธารณสุขในการจัดการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมอโมรา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 • เอกสารประกอบการประชุม
  • ระบบข้อมูลและการตรวจคุณภาพข้อมูล (นพ.ไผท สิงห์คำ) .ZIP
  • ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล (นพ.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย)   .ZIP

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน” 
ครั้งที่ 3 : วันที่ 26-27 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรม ไมด้า โฮเทล งามวงศ์วาน กรุงเทพฯ New

 • กำหนดการ .PDF
 • เอกสารประกอบการอบรม
  • ประสบการณ์การวิเคราะห์ข้อมูลการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
   “Lesson learned: working with RTI data” .ZIP
  • กลเม็ดเคล็ดลับในการใช้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
   “How to make RTI data work: tips & Tricks in evidence-based RTI advocacy” .ZIP
  • การประเมินคุณภาพข้อมูลการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน .ZIP
 • Demo Program .ZIP

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน”
ครั้งที่ 2 : วันที่ 10-11 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ

 • กำหนดการ .PDF
 • เอกสารประกอบการอบรม 
  • ระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน .PDF
  • ระบบสารสนเทศการเฝ้าระวังการบาดเจ็บ .PDF
  • ระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน .PDF
  • การพัฒนาระบบข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน .PDF
  • เครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Excel
 

มูลนิธิสุขภาพภาคใต้ Southern Health Foundation (SHF)
ชั้น 1 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์/โทรสาร 0 7445 1168
Website: www.K4DS.org/rsis
E-mail: rsisthai@gmail.com

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.