ประชาสัมพันธ์


เชิญชวนส่ง Poster ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การใช้ประโยชน์จากข้อมูล Data utilization"

    ในงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 12 วันที่ 14-15 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพ   ดาวน์โหลดรายละเอียด   ดาวน์โหลดกำหนดการ

 

มูลนิธิสุขภาพภาคใต้ Southern Health Foundation (SHF)
ชั้น 1 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์/โทรสาร 0 7445 1168
Website: www.K4DS.org/rsis
E-mail: rsisthai@gmail.com

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.