ติดต่อเรา


มูลนิธิสุขภาพภาคใต้ Southern Health Foundation (SHF)
ชั้น 1 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา 90110
โทรศัพท์/โทรสาร 0 7445 1168
Twitter: @SHF
Facebook: Southern Health Foundation - SHF
GotoKnow: Southern Health Foundation (SHF)
E-mail: shfthailand@gmail.com
Website: www.SHFthailand.org