รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ

ด้วยมูลนิธิสุขภาพภาคใต้ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานมูลนิธิสุขภาพภาคใต้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการคัดเลือก

ตั้งแต่วันนี้ - 27 ตุลาคม 2565    12.00 น.   รับสมัคร
28 ตุลาคม 2565    12.00 น.   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
31 ตุลาคม 2565    08.45 - 12.00 น.   สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ
31 ตุลาคม 2565    13.00 - 16.30 น.   สอบสัมภาษณ์
1 พฤศจิกายน 2565    12.00 น.   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
1 ธันวาคม 2565    09.00 น.   รายงานตัวและปฏิบัติงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม  Download
แบบฟอร์มใบสมัคร   pdf   word

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครทางอีเมลได้ที่ shfthailand@gmail.com